Radar · Arbetskritik

”Gig-branschen behöver enas”

Uber eats är ett av flera så kallade gig-företag som finns i Sverige, men hur många som jobbar i branschen är oklart eftersom alla företag definierar giggare olika.

Företag som förmedlar tillfälliga arbeten – så kallade gig – via appar vill hellre vara självständiga än att samarbeta med andra i branschen. Det kan vara ett hot mot företagen.

Det menar Claes Hemberg, som skrivit rapporten ”Gig-bolagen pressas att mogna” som gjorts på uppdrag av Gigapay, ett företag som tillhandahåller digital löneadministration och bokföring åt gig-företag.

Få av gig-bolagen är beredda att diskutera med andra i samma bransch om en enhetlig syn på service, regler och tydligare löften till giggare och kunder. I dag kan de inte ens enas om hur många det är som jobbar i branschen. Beroende på hur en aktiv giggare, en anställd, och ett gig-uppdrag definieras landar siffran på mellan 5 000 och 100 000 personer.

– De gig-bolag som istället ser partnerskap och samarbete som en väg till marknaden öppnar sannolikt för andra mer konstruktiva tongångar och en mindre konfliktfylld relation till övriga näringslivet och även samhället, säger Claes Hemberg, till tidningen Realtid.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV