Radar · Nyheter

Onödigt med tredje spruta, anser experter

Vaccin bör i första hand ges till dem som är helt ovaccinerade mot covid-19, snarare än att det används för en tredje dos, menar forskare.

I dagsläget bör tillgängligt vaccin användas för att säkerställa en hög vaccinationsgrad globalt istället för att en tredje dos ges till redan vaccinerade. Den slutsatsen lägger forskare från tunga institutioner fram i en rapport.

I rapporten som publicerats i The Lancet konstaterar en internationell expertgrupp att människor som inte tillhör någon riskgrupp inte behöver en tredje så kallad booster shot mot covid-19.

”Även om tanken på att ytterligare minska antalet fall av covid-19 med hjälp av att höja immuniteten hos vaccinerade är lockande, så måste varje sådant beslut bygga på evidens och ta hänsyn till fördelar och risker för individen och samhället”, står det i rapportens inledning.

Författarna konstaterar att de observationer som gjorts till dags dato pekar på att vaccinet fortsätter att skydda mot allvarlig sjukdom, även när den orsakas av deltavarianten. Tillgängliga vaccindoser gör bättre nytta om de ges till de delar av jordens befolkning som hittills inte vaccinerats alls, anser expertgruppen som bland annat består av forskare från Världshälsoorganisationen WHO och det amerikanska livs- och läkemedelsverket FDA.

I eftermiddags, bara en dag efter rapportens publicering, meddelade Storbritanniens hälsominister Sajid Javidi att Storbritannien kommer att följa rådet från landets vaccinationskommitté och redan nästa vecka erbjuda en tredje extra vaccindos för riskgrupper och alla över 50 år, uppger TT.

Rapportförfattarna garderar sig med att det på längre sikt kan bli aktuellt med en tredje dos för befolkningen överlag, när immuniteten avtar eller om varianter med nya antigener har utvecklats så att den ursprungliga dosen inte längre ger ett adekvat skydd.