Radar · Politik

Miljöpartiet föreslår att bidragen ökar i takt med lönerna

Miljöpartiets språkrör Per Bolund och Märta Stenevi har gått ut i en debattartikel om att de anser att nivåerna på bidrag och ersättningar bör höjas i takt med lönerna.

Varje år ökar lönerna. Men för de som har bidrag eller ersättningar står inkomsten ofta still eller höjs ryckvis. Det vill Miljöpartiet ändra på. Alla ersättningar ska följa löneutvecklingen, skriver de i en debattartikel.

Klyftorna ökar mellan de som har lön och de som har ersättningar, till exempel a-kassa eller försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.

Vissa ersättningar höjs i takt med konsumentprisindex, som ofta ger en mindre höjning av inkomsten än löneökningen. Andra ekonomiska stöd, till exempel socialtjänstens försörjningsstöd, höjs enbart när regeringen vill det.

Men nu önskar Miljöpartiet ändra på det. De vill att alla ekonomiska stöd och ersättningar ska höjas i takt med löneutvecklingen, skriver de i en debattartikel i Dagens nyheter. Det gäller även barnbidraget, underhållsstödet och bostadsbidraget.

Dessutom föreslår Miljöpartiet att skatten ska sänkas för alla som får ersättningar från trygghetssystemen. Regeringen har redan föreslagit skattesänkningar för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Men nu vill Miljöpartiet att även bland annat arbetslösa och föräldralediga ska betala lika lite i skatt som de som arbetar.

Läs mer:

Så mycket har de rikas inkomster höjts sedan 1990-talet (Syre 29/9 2020)

Allt fler får långvarigt ekonomiskt bistånd: ”Oroande” – försämrar barnens framtid (Syre 7/10 2021)