Radar · Miljö

Internationell rapport: Historisk ökning av utsläpp i år

IEA:s årliga rapport visar att klimatomställningen måste ske betydligt snabbare om klimatmålen ska uppnås.

Minskningen i utsläpp av växthusgaser som blev följden av pandemins nedstängningar verkar nu tas igen med råge. Enligt det internationella energiorganet IEA:s rapport kan årets ökning bli den nästa största någonsin.

International energy association publicerar årligen en rapport, World energy outlook, och årets upplaga har inte varit så upplyftande som man skulle ha önskat. Trots ökad användning av sol- och vindkraft ökar samtidigt förbränningen av olja och kol, och den årliga ökningen av koldioxidutsläpp 2021 ser ut att bli den nästa största i historien.

– Det massiva momentum för ren energi som världen bevittnade ställs mot den envisa fixeringen vid fossila bränslen i våra energisystem. Regeringar måste lösa detta vid Cop26 genom att ge en tydlig och omisskännlig signal om att de är fast beslutna att snabbt skala upp framtidens rena och motståndskraftiga teknik, säger Fatih Birol, IEA:s verkställande direktör, i ett pressmeddelande.

Satsningar måste ske i utvecklingsländer

Enligt rapporten kommer dagens klimatlöften bara leda till 20 procent av de nödvändiga utsläppsminskningar som måste ske till år 2030 för att nettonollutsläpp ska vara ett realistiskt mål till år 2050.

– För att slå in på den vägen krävs att investeringar i projekt för ren energi och infrastruktur mer än tredubblas det kommande decenniet. Ungefär 70 procent av de extra utgifterna måste ske i tillväxt- och utvecklingsekonomier, där finansieringen är knapp och kapital förblir upp till sju gånger dyrare än i avancerade ekonomier, säger Faith Birol.

Rapporten understryker att den extra investering som krävs för att nå nettonollutsläpp 2050 inte är så betungande som det kan verka. Mer än 40 procent av de nödvändiga utsläppsminskningarna kommer från åtgärder som betalar sig själva, som att öka effektivitet, begränsa gasläckor, eller installation av vind- eller solkraft på platser där de redan nu är det mest konkurrenskraftiga energislaget.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV