Radar · Miljö

Klimatmötet fortsätter på övertid

Vilken väg ska mötet gå? Mot tydliga eller urvattnade skrivningar? Klimataktivister protesterade under fredagen mot klimatmötets långsamma beslutsprocess.

Cop26 som skulle ha avslutats under fredagskvällen har liksom tidigare möten dragit ut på tiden. På lördagsmorgonen väntas ett nytt utkast, som förhandlarna ska försöka enas om innan dagens slut.

FN:s klimattoppmöten har en tradition av att dra ut på tiden. Det senaste mötet som hölls i Madrid avslutades först under söndagseftermiddagen. Att fördröjningar hör till det vanliga beror helt enkelt på att de närmare 200 länderna måste enas om det man kommer fram till. Det i sin tur brukar leda till mer urvattnade förslag än de ursprungliga utkasten.

Enligt ett officiellt meddelande från Cop26 ordförande Alok Sharma ska ett nytt utkast presenteras under lördagsmorgonen och hans förhoppning är att parterna kommer fram till ett beslut under lördagseftermiddagen.

Huruvida den smått historiska formuleringen om att fasa ut kol och fossila subventioner kommer att stå kvar är därför högst osäkert. Fossilberoende länder som Saudiarabien, Ryssland och Australien hör till de som vill bromsa ett för tydligt uttalande. I ett senare utkast under fredagen har skrivningen redan försvagats till att bara gälla det smutsigaste kolet och ”ineffektiva” subventioner till fossila bränslen.