Radar · Utrikes

Röda Korset anklagas för deltagande vid röstfusk i Belarus

Röda Korset i Belarus anklagas för att medverkat vid röstfusk.

Röda Korset anklagas av den belarusiska oppositionen för att ha medverkat vid röstfusket i valet 2020. Enligt dokument som tidningen Syre tagit del av har 362 valförrättare från Röda Korset skrivit under förfalskade valprotokoll.

– Det är ett mycket allvarligt brott och ingen bagatell, säger Dmitri Vasserman, demokratiaktivist och talesperson för Belarus folkambassad i Sverige.

Oppositionen kräver att det startas en utredning gällande belarusiska Röda Korsets deltagande vid det röstfusk som skedde under presidentvalet i Belarus, augusti 2020, samt att de utesluts från Internationella Rödakors- och Rödahalvmånefederationen (IFRC) för brott mot principen om neutralitet och opartiskhet.

Bakgrunden för anklagelserna mot Röda Korset i Belarus ligger på två plan: först att de aktivt skulle ha medverka till röstfusk vid flera vallokaler där de hade valförrättare samt gällande deras nära band med regimen i landet. En regim som kallats för Europas sista diktatur och som med våld fängslat och torterat demokratiaktivister efter valet.

Röstfuskanklagelserna bottnar i de många valförrättare som arbetade med presidentvalet. Valförrättare i Belarus nomineras från både politiskt håll och från civilsamhället. Men Martin Uggla, ordförande i Östgruppen, säger att de som tillslut väljs ut som valförrättare i de flesta fall är personer som är lojala till regimen. Vid sommarens val hade flera av valförrättarna kopplingar till det belarusiska Röda Korset.

I samband med val i Belarus har medborgarna minimal insyn. Det enda momentet där medborgarna kan få insyn är just under den korta stund då det preliminära första resultatet enligt lag måste anslås till allmän beskådan, alltså först efter rösträkningen.

Innan valet hade många engagerat sig, och tog därför sin medborgerliga rätt och var med då resultaten presenterades och fotograferade av dem innan vallokalerna stängdes. Enligt Martin Uggla så sker röstfusket oftast något steg senare i processen – efter att de lokala resultaten presenteras direkt i lokalen.

Valövervakningsorganisationen Golos, medlemmar i bland annat The European Platform of Election Observation (EPDE) och som övervakar val i Ryssland och Östeuropa, har sammanställt och jämfört de officiella resultaten med de siffror som presenterades i varje vallokal efter deras rösträkning. Resultatet visar en stor skillnad – till Lukasjenkos fördel. Och i 362 fall som Golos presenterat, i dokument Syre tagit del av, har valförrättare från Röda Korset undertecknat både de första samt slutgiltliga valresultaten.

Oppositionsledaren Svjatlana Tsichanouskaja
Oppositionsledaren Svjatlana Tsichanouskaja. Foto: Alessandro della Valle/AP/TT

I bland annat valdistrikt 56 i staden Baranovitji, i landets västra delar, fick Svjatlana Tsichanouskaja 658 röster när resultatet annonserades i lokalen efter röstningen var färdig, varav 385 har fotograferats av. Det officiella resultatet visar istället på 98 röster för Tsichanouskaja. Vallokalen hade en representant från Röda Korset som skrev under både det första samt slutgiltiga dokumentet.

"Olämpligt"

IFRC säger till Syre att de ser mycket allvarligt på alla tvivelaktigheter som höjs gällande oberoendet och integriteten hos medlemmar av nationella Röda Korset- och Röda Halvmånenorganisationer.

– Både det belarusiska Röda Korset och IFRC är överens om att var olämpligt att personer som påstår sig vara en del av Röda Korset deltog i valkommissionens arbete, säger Matthew Cochrane talesperson för IFRC i Genève.

Han menar dock att det inte är rättvist att anklaga det belarusiska Röda Korset för vad som hände.

– Som vi förstår det, var Röda Korsets nationella ledning inte involverade i nomineringarna (av valförrättare red anm), säger han och pekar på att organisationen är stor i landet och det inte är helt klart vad enskilda medlemmars exakta roll är på distrikts- eller lokalnivå.

– Som vi förstår det så försöker Belarus Röda Korsetledning utreda vad som exakt hände, säger Matthew Cochrane.

Koppling mellan regimen och Röda Korset

Kritiken mot Röda Korset ligger även i organisationens närhet till regimen. Röda Korset ska vara en opartisk organisation och har som hållning att vara en oberoende organisation i Belarus, samt vara politisk neutral – vilket i praktiken innebär att de inte velat stöta sig med regimen. För att kunna verka i landet har organisationen inte alls lagt sig i politiska frågor.

– Det är en väldigt apolitisk organisation i Belarus som går i regimens ledband, en slags pseudo-NGO, säger Martin Uggla.

Regimen och belarusiska Röda Korset är i högsta ledning sammanlänkade där Röda Korsets ordförande i Belarus, Dmitrij Pinevitj, även sitter som hälsominister vid Lukasjenkos regering som tillsattes efter sommarens val.

– Det är ett tydligt tecken på en nära koppling landets ledning och Röda Korset, säger Martin Uggla, och menar att de spelar på Röda Korsets goda anseende där den vanliga människan tror att allt gått rätt till när personer från Röda Korset är med i arbetet.

Belarusisk polis griper en demonstrant under en demonstration i november
Belarusisk polis griper en demonstrant under en demonstration i november. Foto: AP/TT 

IFRC menar att det inte nödvändigtvis behöver gå i stäv med organisationens oberoende, men att det i vissa fall kan vara ett problem.

– IFRC förstår hur ett sådant arrangemang kan underminera allmänhetens tillit till civilsamhället. IFRC kommer att arbeta tillsammans med det belarusiska Röda Korset för att bättre förstå och eventuellt hantera detta arrangemang, säger Matthew Cochrane och menar att även om belarusiska Röda Korset är en oberoende organisation, agerar de också som ett hjälp för staten på det humanitära planet där de inom många områden arbetar nära lokala myndigheter.

Organisationer som Röda Korset, Rädda barnen och socialt inriktade rörelser som i Sverige uppfattas som väldigt politiskt aktiva har inte funnits i Belarus sedan lång tid tillbaka.

– Går man ut med kritik har man fått stänga ner. Det har varit ett moraliskt dilemma som många brottas med. Är man kritisk leder det till repressalier medan om man istället går in i fållan och är lojal så kan man räkna med belöningar, säger Martin Uggla.

Dmitri Vasserman säger att Belarus som stat förgiftar och politiserar allt som i normala länder är civilsamhälle.

– Man pratar om att exempelvis Röda Korset och Eurovision ska hålla sig utanför politiken. Men i en totalitär stat kan man inte hålla sig utanför, då slutar de att existera. I Väst är det normalt med ett civilsamhälle, men i en totalitär stat ligger allt under staten, säger Dmitri Vasserman.

Fakta: IFRC

Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) är en organisation i internationella Röda Korset som samordnar hjälpinsatser i naturkatastrofer och bistånd i fredstid.
IFRC grundades 1919 för att förena de nationella rödakorsföreningarna.
IFRC har sitt huvudkontor i Genève, Schweiz.
Federationen tillsammans med Internationella Rödakorskommittén (ICRC) och de 192 nationella föreningarna bildar den internationella rödakorsrörelsen.