Glöd · Syrepanelen

Panelen – om brott och övervakning

När det finns teknik som i princip kan övervaka allt vi gör, hur långt ska vi gå för att skydda oss mot brott? Var går gränsen?

Kameraövervakning fungerar, såvitt jag förstår det, för att få brottslighet att flytta från ett område. Det behöver inte vara negativt. Men utan riktiga åtgärder blir övervakningen permanent och ständigt expansiv. Till slut är det kameror överallt och vi har inte vunnit något.

Katarina Stensson, 32 år, ordförande, Piratpartiet

Övervakning ska riktas mot dem som är misstänkta för brott. Övervakningsmetoder som är grovt integritetskränkande (till exempel hemlig dataavläsning) ska reserveras för särskilt grova brott och föregås av domstolsprövning. Massövervakning av oskyldiga medborgare kan inte komma på fråga i en demokrati.

Göran Hådén, 39 år, grön skribent

Jag tror att vi behöver se den avvägningen med nya ögon i takt med att ny teknik gör det allt enklare för individer eller mindre grupper att orsaka enorm global skada, till exempel genom att sprida designade supervirus.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV