Radar · Miljö

Världshavet allt varmare – rekord under 2020

Uppvärmningen av världshavet påverkar bland annat hur snabbt den is som vilar på havet smälter.

Aldrig förr har så höga temperaturer uppmätts i havet som år 2020. Det visar en ny studie av 20 forskare från 13 institut runt om i världen.

En av orsakerna till att 2020 kommer gå till historien, är det plötsliga fall av utsläpp av koldioxid som skett till följd av att länder stängt ned för att hejda coronavirusets framfart. Men någon vikande effekt på uppvärmningen av atmosfären har ännu inte märkts. Inte heller av haven, enligt en ny studie som publicerades under onsdagen.

– Över 90 procent av överskottsvärmen absorberas av haven, så havsuppvärmning är en direkt indikator på global uppvärmning, sa Lijing Cheng, huvudförfattare till studien och verksam vid Chinese academy of sciences i ett uttalande som publicerats av vetenskapssajten pys.org.

"Varför kokar inte havet?"

Studien baseras på data från World Ocean Database, som mäter både vid ytan och ner till 2000 meters djup. Forskarna fann att under 2020 absorberade haven 20 mer zettajoule än under 2019, ett mått som motsvarar 1,3 miljarder kokande grytor med 1,5 liter vatten.

– Varför kokar inte havet? frågar sig Cheng i phys.org och svarar själv.

– Därför att havet är vidsträckt. Vi kan föreställa oss hur mycket energi havet kan absorbera och behålla, och, när det släpps ut sakta, hur stor påverkan det blir.

Följderna är flera. En som FNs klimatpanel IPCC räknat på är hur korallerna påverkas. Även med Parisavtalets mest ambitiösa mål, att hålla uppvärmningen till 1,5 grader över förindustriella nivåer, kommer mellan 70 och 90 procent att utplånas.

Ett allt varmare världshav bidrar också till intensivare skyfall under orkaner och stormar. Följder vi lär få lära oss att leva med, även om vi snabbt skulle lyckas kapa utsläppen, enligt Lijing Cheng.

– På grund av havets sena reaktion på den globala uppvärmningen, kommer uppvärmningen att fortsätta åtminstone flera årtionden än, så samhällen måste anpassa sig till följderna av vår oförminskade uppvärmning. Men det finns fortfarande tid att göra något åt det, säger Lijing Cheng.

Läs mer: Östersjön allt varmare ”drabbas av feberfrossa”