Radar · Integritet

Polisen vill inte ha adhd-aspiranter – anmäls nu för diskriminering

Har du adhd får du inte bli polis, nu anmäls myndigheten till DO.

Polisen Carl Svane har DO-anmält Polismyndigheten för att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som exempelvis adhd och add, inte kan bli poliser. Riksförbundet Attention instämmer i kritiken. ”Alla kan inte bli poliser men alla borde ha rätt att pröva”, säger Anki Sandberg.

Carl Svane uppger till Polistidningen att han kommer i kontakt med personer med  diagnoser som adhd och add och som vill bli polis. Han tycker att alla ska få en chans att söka.

– Jag har svårt att se att man kan komma till något annat beslut än att man måste revidera de här antagningskriterierna och att de är diskriminerande, säger han.

Polisens webbplats står att om du har eller har haft adhd eller annan neuropsykiatrisk diagnos kan du inte bli polis: ”Polisarbetet innebär många speciella och oförutsägbara situationer, i många olika miljöer, där det ställs höga krav på vilka beslut som ska fattas och hur man agerar. Poliser får därför inte ha medicinska hälsotillstånd eller sjukdomar som kan utlösas eller förvärras av arbetet, till exempel på grund av att man behöver ta mediciner regelbundet”.

Diskrimineringsombudsmannen har redan påbörjat en tillsyn av Försvarsmakten där också personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, sållas bort. I ärendet har berörda myndigheter ombetts att svara på flera frågor till exempel om deras uppfattning är att en person med NPF-diagnos inte på några villkor kan tjänstgöra, enligt tidningen.

Anki Sandberg är ordförande för intresseorganisationen Attention.

– Det är diskriminering att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte får göra proven till polisutbildningen. Vi menar att yrket lämpar sig bra för en del, som personer med starkt fokus, utredaregenskaper med mera, och att man också går miste om en resurs genom att ha en sådan begränsning. Vi tycker att man gör fel.

Hon säger att motsvarande restriktioner inte finns i till exempel Norge och Finland.

– Och på Island har det beslutats att personer med NPF nu bli kan poliser.