Radar · Inrikes

Fler än någonsin ringde Bris under julen

För många barn som hör av sig till Bris är julen en ångestfylld tid.

Fylla och bråk i hemmet och en allmän oro för samhällsläget. Bris fick under jullovet ta emot 40 procent fler samtal än motsvarande period förra året. ”Det är anmärkningsvärda och väldigt allvarliga siffror”, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

Redan tidigt i december märkte Bris en ökning av samtal från barn som var oroliga för hur restriktionerna skulle komma att påverka julen. Det handlade om frånvaron av äldre släktingar, mindre socialt umgänge med kompisar och en allmän oro inför julfirandet hemma.

– Under hela förra året har vi sett att samtalen har ökat. Det är väldigt tydligt att tillvaron för många barn som befinner sig i utsatta situationer har förvärrats under pandemin och därför räknade vi med att det skulle bli en intensiv jul, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.

Fysiskt våld

Under jullovet hade Bris kuratorer kontakt med 1 438 barn, vilket är en ökning med hela 40 procent jämfört med året innan. Det är även det högsta antalet sedan 2016, siffror tidigare än så finns inte att jämföra med, enligt Bris.

De flesta samtalen handlade om situationen i familjen, om bråk, otrygghet och föräldrar som dricker för mycket, men många uttrycker också en allmän oro och ångest över läget i samhället.

– Något som sticker ut är att samtalen om fysiskt våld och vuxnas missbruk mer än fördubblats den här julen. Barns utsatthet blir alltid tydlig under julloven, men i år har det varit extraordinärt, säger Magnus Jägerskog.

Magnus Jägerskog, Generalsekreterare för Bris
Magnus Jägerskog, Generalsekreterare för Bris. Foto: Fredrik Hjerling/Bris

Dubbel orättvisa

Som jämställdhetsminister har Åsa Lindhagen även särskilt ansvar för barns rättigheter och för henne kommer Bris rapport inte som någon överraskning.

– Det är anmärkningsvärda och väldigt allvarliga siffror, men det är den dubbla orättvisan i kriser att de alltid slår allra hårdast mot dem som redan har det tufft. Det finns barn i Sverige som inte alls ser fram emot jullovet och i och med den isolering som råder finns det en ökad risk för våld i familjer.

Bris finansieras till största delen av bidrag från näringslivet och privatpersoner och Magnus Jägerskog efterlyser ett mer långsiktigt perspektiv för verksamheten.

– Det jag skulle önska är att 50 procent av Bris stödlinje finansierades av offentliga medel, och att privatpersoner och näringslivet bidrar med resten.

Åsa Lindhagen håller med om att civilsamhällets insatser är helt avgörande i kristider.

– Bris gör ett jätteviktigt arbete och är välkända bland många barn och det är viktigt att vi stöttar det arbetet från politikens sida även om det inte finns något sådant konkret förslag på regeringens bord just nu.

Fakta: Snart svarar Bris dygnet runt

116 111 är ett EU-harmoniserat nummer dit barn upp till 18 år kan vända sig för stöd. I Sverige är det Bris kuratorer som svarar på hjälplinjen varje dag klockan 9–12 och 14–21. Från och med mitten av mars kommer telefonen att vara bemannad dygnet runt.
Det är gratis att ringa och samtalet syns inte på telefonräkningen.