Radar · Basinkomst

Hemlösa barnfamiljer får basinkomst i ny pilotstudie 

Familjerna måste ha barn under två år för att vara med i basinkomst-projektet.

Länet Yolo i Kalifornien har beslutat om att ge basinkomst, eller medborgarlön, till vissa hemlösa barnfamiljer. Runt 31 familjer väntas vara med i pilotprojektet. Finansieringen genomförs bland annat genom skatt från cannabis.

Beslutet om att genomföra en pilotstudie om basinkomst var enhälligt, rapporterar Daily democrat. Projektet går ut på att hjälpa vissa barnfamiljer att komma upp till fattigdomsgränsen. Familjerna som får vara med är antingen hemlösa eller har fått ett beslut om att de ska vräkas. De ska också ha ett barn som är under två år. 

– De här familjerna befinner sig ”i den djupaste fattigdomen, de är mest utsatta”, uppger Nolan Sullivan från den sociala hälsobyrån i länet.
  
31 familjer kvalar in för att vara med i pilotprojektet. De ska få 8 400 kronor i månaden under ett års tid. De behöver inte söka jobb eller redogöra för vad de gör med pengarna, utan får dem villkorslöst enligt principen om basinkomst.

Totalt väntas pilotprojektet kosta 3,3 miljoner kronor. Det finansieras delvis genom att ta från den skatt som länet fått in från odling av cannabis. Skatten är öronmärkt för att användas till bland annat brottsbekämpning och stöd till ungdomar. Dessutom är flera olika sektorer i länet med och finansierar pilotstudien. Därtill räknar de med att få in drygt 1 miljon kronor genom att söka utomstående finansiering.

Om piloten visar sig bli lyckad vill politikern Gary Sandy att programmet utvidgas till skolåldern i framtiden.

– Fattigdom är uppenbarligen ett destruktivt inslag i vårt samhälle, sade han till Daily democrat.

Det här är basinkomst 

Det finns olika modeller för basinkomst eller medborgarlön men den gemensamma definitionen är att den ska:
– garantera alla en inkomst som går att leva på
– betalas ut till individer, inte till hushåll
– betalas ut utan krav på motprestation
– betalas ut regelbundet (månadsvis)
– betalas ut i pengar, inte till exempel matkuponger
Källa: BIEN Sverige