Radar · Djurrätt

Globalt nätverk ska föra djurens talan

Myrkottar hör till världens i dag mest illegalt jagade däggdjur, trots att den är skyddad av CITES, FN-organisationen som reglerar den internationella handeln med hotade arter.

Världens djur har i veckan fått en ny internationell organisation som ska föra deras talan. Målet är att påverka politiken globalt. ”Djurfrågor är sällan eller aldrig med i de diskussioner som förs inom FN-systemet”, säger Djurens rätts Benny Andersson, nybliven styrelseledamot i World federation for animals.

– Vi vill synliggöra djurens intressen på en global nivå. Djurindustrin är ett globalt problem som kräver globala lösningar, säger Benny Andersson, verksamhetschef på Djurens rätt och en av World federation for animals styrelseledamöter.

Djurens rätt är en av de sjutton djurrätts- och djurskyddsorganisationer som gått samman i initiativet, som kommer att arbeta för vilda djur, försöksdjur, djurindustrins individer och så kallade husdjur. Målet är att påverka lagstiftningen för djurens välfärd på FN-nivå.

– Det finns tiotusentals djurrätts- och djurskyddsorganisationer världen över, som stöds av tiotals miljoner människor, men deras intressen – och därmed djurens intressen – är inte väl representerade på den globala politiska nivån. Fram till nu har ingen global, demokratisk organisation funnits för att förena, representera och fokusera de många nationella organisationerna, fortsätter Benny Andersson.

"Vi släpper absolut inte vårt fokus på EU:s lagstiftning, utan det här är en naturlig utveckling av det arbetet", säger Benny Andersson, nybliven styrelseledamot i World federation for animals
"Vi släpper absolut inte vårt fokus på EU:s lagstiftning, utan det här är en naturlig utveckling av det arbetet", säger Benny Andersson, nybliven styrelseledamot i World federation for animals. Foto: Djurens rätt

"FN ultimata styrande organet"

Ett exempel på när djurvälfärd kan lyftas i de diskussioner som förs inom FN-systemet är just nu pågående toppmötet Food systems summit, berättar Benny Andersson.

Mötet syftar till att få världens matproduktion och konsumtion att gå mer linje med FN:s globala hållbarhetsmål. Men ett globalt mål för hållbar utveckling för djur saknas, konstaterar World federation for animals i en informationsbroschyr om verksamheten.

– Det är helt avgörande att det på FN-nivå arbetas för att förändra hur livsmedelssystemet ser ut så att mer hänsyn tas till djur och miljö, säger Benny Andersson.

Varför ska ni fokusera så mycket på FN, i stället för exempelvis EU, med stor lagstiftande makt över djur i Sverige?

– FN är det ultimata styrande organet i världen. När politiken når till den nivån skapar det nya standarder och sprids till nationell och lokal politik över hela världen. Vi släpper absolut inte vårt fokus på EU:s lagstiftning, utan det här är en naturlig utveckling av det arbetet.

World federation for animals ska fungera som en paraplyorganisation och en plattform för att de olika medlemsorganisationerna ska kunna dela information, koordinera insatser och samarbeta i påverkansarbete.

– Vi vill förankra modern forskning och folklig opinion i de internationella överenskommelser som sluts och som sedan styr mycket av det som sker på lokal nivå runtom i världen, säger Benny Andersson, och fortsätter.

– Om vi lyckas kommer det rent konkret att leda till förändring för miljoner djur.

Organisationerna som grundat World federation for animals

African network for animal welfare
American Anti-vivisection society – USA
Animals Australia/Animals international
Asia for animals
Brooks institute – USA
Compassion in world farming
Deutscher Tierschutzbund – Tysland
Djurens Rätt – Sverige 
Dyrenes Beskyttelse – Danmark
Eurogroup for Animals
Fondation Birgitte Bardot – Frankrike
Four paws – Internationell
GAIA – Belgien
Mercy for Animals – USA
RSPCA – Storbritannien/Internationell
World animal net
World animal protection