Radar · Inrikes

Utredning om trygghet för företagare: ”En karensdag istället för sju”

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson tog i dag emot utredningen om ett förbättrat trygghetssystem för företagare.

Företagare som blir sjuka ska få en karensdag istället för dagens sju. Det är en av punkterna som föreslås i utredningen om förbättrat trygghetssystem för företagare, som i dag lämnades över till regeringen.

Utredningen tillsattes av regeringen under sommaren 2020, i syfte att föreslå åtgärder för att det skulle bli tydligare vilka regler som gäller för företagare i det sociala trygghetssystemet, både för den försäkrade men också för berörda myndigheter.

Mer specifikt utreddes bland annat hur företagares sjukpenninggrundade inkomst, SGI, bör fastställas. I uppdraget har också ingått att identifiera, kartlägga och analysera vilka eventuella skillnader som finns i de trygghetssysstem som erbjuds företagare – exempelvis sjuklöneansvar och karensregler – beroende på företagsform.

I betänkandet, som under tisdagen lämnades över till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, föreslås att SGI i huvudsak ska baseras på historiska inkomstuppgifter. Men det ska vid behov gå att vända sig till Försäkringskassan för att begära en alternativ beräkning som även bygger på uppskattade framtida inkomster. Den särskilda utredaren föreslår också att grundkarensen för företagare ska sänkas till en dag. I dag ligger den på sju dagar om den försäkrade inte aktivt väljer att ändra sin karens till 1, 14, 30, 60 eller 90 dagar hos Försäkringskassan.

– Det är uppenbart att egenföretagares trygghetssystem behöver bli starkare och mer förutsägbart, framför allt när det gäller sjukdom. Det är därför välkommet att utredaren Mathias Tegnér lämnar konkreta förslag som syftar till att regelverket ska bli enklare och mer förutsägbart och därmed förbättra både för den enskilde företagaren men även för Försäkringskassan, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, i ett pressmeddelande.