Radar · Miljö

FN bekräftar värmerekord i Arktis

En droppe faller från ett isberg i Arktis.

I fjol mättes 38 grader upp i Sibirien. Rekordtemperaturen bekräftas nu av FN:s meteorologiska organisation WMO som larmar om klimatförändringarna. Arktis värms upp mer än dubbelt så snabbt som medelvärdet för resten av världen.

Temperaturen 38 grader mättes upp den 20 juni förra året i den ryska staden Verchojansk, och noterades som den högsta temperaturen hittills norr om den norra polcirkeln, enligt WMO. Temperaturen, som WMO anser vara ”mer passande för Medelhavsområdet än Arktis”, uppmättes på en meteorologisk station under en utdragen värmebölja.

Det är första gången som organisationen har lagt till värmerekord i Arktis till sin statistik om extrema väderhändelser.

Ny kategori

Eftersom detta är en ny kategori i statistiken finns inget tidigare FN-verifierat rekord, men inga högre temperaturer har hittills mätts upp där, enligt WMO.

”Detta nya Arktisrekord är en av flera observationer som rapporterats till WMO:s arkiv för extrema väder- och klimathändelser och som ringer i varningsklockorna om att vårt klimat förändras”, säger WMO-chefen Petteri Taalas i ett uttalande.

Verchojansk ligger drygt 11 mil norr om polcirkeln och temperaturerna har mätts där sedan 1885.

De medeltemperaturer i Sibirien som uppmättes under stora delar av sommaren 2020 var upp till 10 grader över det normala, vilket bidrog till bränder och förlust av ismassor.

I fjol noterades även ett annat värmerekord, 18,3 grader, för Antarktis vid sydpolen.

Många utredningar

WMO:s experter arbetar i nuläget med att verifiera det nya temperaturrekordet för Europa – 48,8 grader– som rapporterades från den italienska ön Sicilien i fjol, och även 54,4-gradersnoteringarna både 2020 och 2021 i världens varmaste plats, Death Valley i Kalifornien, USA.

Enligt Petteri Taalas är det första gången WMO har så många utredningar pågående samtidigt.

I WMO:s arkiv finns världens högsta och lägsta temperaturer, regn, största hagel, mest utdragna torkan, kraftigaste vindarna, längsta blixten och väderrelaterade dödsfall.

Den lägsta temperaturen som hittills mätts upp norr om polcirkeln var –69,9 grader och rapporterades den 22 december 1991 på Grönland.