Radar · Mänskliga rättigheter

FN rapport: Hundratals miljoner kvinnor lever ”styrda av andra”

Egypten är ett av världens sämsta länder på att ha lagar och förordningar som ger kvinnor rätten att bestämma över sin egen kropp, enligt en ny rapport från FN.

Nästan hälften av kvinnorna i cirka 57 länder har inte makten att själva välja  sin vård, om de vill ha preventivmedel eller över sitt eget sexliv, enligt en ny FN-rapport som publicerades i dag onsdag.

Enligt en ny FN-rapport, My Body is My Own, har den pågående pandemin försämrat villkoren för kvinnor att bestämma över sina egna kroppar – ”ett rekordantal kvinnor och flickor hotas nu av könsbaserat våld och tidiga äktenskap”.

Bakom rapporten står FN-organet United Nations Population Fond, UNFPA, ett FN-organ som jobbar med sexuell och reproduktiv hälsa.

”Det faktum att nästan hälften av kvinnorna fortfarande inte kan fatta sina egna beslut om huruvida de ska ha sex, använda preventivmedel eller söka sjukvård, bör uppröra oss alla”, säger Natalia Kanem, UNFPA: s verkställande direktör, i ett pressmeddelande.

Enligt UNFPA följer kvinnans makten över sin egen kropp i hur mycket kontroll hon har på andra områden i sitt liv – ju mer framsteg inom hälsa och utbildning och inkomst – ju mer makt över sin kropp.

I grund och botten äger hundratals miljoner kvinnor och flickor inte sina egna kroppar. Deras liv styrs av andra” – Natalia Kanem.

Ur FN-rapporten My Body is My Own
Ur FN-rapporten My Body is My Own.

De med funktionsvariationer drabbas hårdare

Rapporten visar också att pojkar och flickor med funktionsvariationer löper nästan tre gånger så stor risk att utsättas för sexuellt våld – även här är det främst flickor som löper störst risk att drabbas.

I ett 20-tal länder finns fortfarande lagar där våldtäktsmän kan undkomma åtal om han gifter sig med kvinnan eller flickan han våldtagit (se faktaruta) och hela 43 länder har ingen lagstiftning som behandlar våldtäkt.

Länder där våldtäktsmannen kan undgå straff om han gifter sig med offret:

• Algeriet
• Angola
• Bahrain
• Bolivia
• Kamerun
• Dominikanska republiken
• Ekvatorial
• Guinea
• Eritrea
• Gaza,
• Irak
• Kuwait
• Libyen
• Filippinerna
• Ryssland
• Serbia
• Syrien
• Tajikistan
• Thailand
• Tonga
• Venezuela
Källa: FN-rapporten  My Body is My Own

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV