Radar · Migration

Heltidsarbete kan bli ett krav för att ta del av dansk välfärd

Danmarks socialdemokratiska statsminister Mette Fredriksen och hennes regering har redan fått igenom en lång rad åtstramningar på det migrationspolitiska planet - denna gång handlar det om krav på heltidsarbete för att få ta del av välfärdsförmåner.

Den danska regeringen har gått fram med ett förslag om att heltidsarbete ska vara ett krav för att migranter ska få ta del av välfärdsförmåner. Förslaget har tagits fram särskilt med tanke på utlandsfödda kvinnor, som har svårt att komma i arbete. Danmark har tidigare röstat igenom flera långtgående åtstramningar.

Danmark röstade i juni i år igenom ett förslag från Socialdemokraterna om att flytta den danska asylprocessen till länder i Afrika. Särskilda center ska sättas upp i samarbete med exempelvis Rwanda eller Tunisien, men exakt hur detta ska gå till är ännu osäkert. Beslutet har kritiserats hårt av oppositionspolitiker och människorättsorganisationer som Amnesty.

Nu har den danska regeringen, som har som målsättning att Danmark ska ha noll asylsökande, lagt ännu ett förslag i stramare riktning. För att få framförallt utlandsfödda kvinnor i arbete vill man villkora välfärdsförmåner mot att ha ett heltidsarbete, vilket i Danmark är 37 timmar i veckan. Enligt regeringen arbetar inte sex av tio kvinnor från Mellanöstern, Afrika och Turkiet – något man genom krav vill ändra på. Totalt handlar det om 20 000 personer som man vill få i arbete genom den nya reformen, som parlamentet ännu inte röstat om.

– Det kan vara ett arbete att plocka upp cigarettfimpar eller plast, eller hjälpa till med olika slags uppgifter inom ett företag. Det viktigaste för oss är att människor kommer ut från sina hem, säger den danska motsvarigheten till arbetsmarknadsminister, Peter Hummelgaard, till InfoMigrants.

Statsminister Mette Fredriksen sa när hon i förra veckan offentliggjorde planen att den ska hjälpa migranter att assimileras in i samhället.

– Vi vill introducera en ny arbetslogik där människor har en plikt att bidra och vara nyttiga (…) I för många år har vi gjort människor en otjänst genom att inte kräva någonting av dem, sa Mette Fredriksen.

Mai Villadsen från det danska vänsterpartiet Enhedslisten har kritiserat förslaget som hon menar är missriktat.

– Jag är rädd för att det här kommer sluta som stats-stödd social dumpning, som tvingar människor att ta konstiga jobb, säger hon enligt InfoMigrants.