Radar · Miljö

SOM-institutet: Detta kännetecknar den typiske klimatförnekaren

Enligt SOM-institutet ligger andelen klimatförnekare i Sverige på omkring 6 procent.

2020 var det varmaste året i Sverige, enligt SMHI. Men andelen personer som förnekar att klimatförändringen beror på mänsklig aktivitet ligger på omkring 6 procent. Ålder och politisk tillhörighet är två viktiga faktorer, visar en färsk rapport från SOM-institutet.

Vetenskapen är enig om att den globala medeltemperaturen stiger, främst på grund av förbränningen av fossila bränslen. Men skeptiker eller motståndare, som antingen tror att förändringarna hör till klimatets naturliga rytm, eller som helt nekar till dem, har en stabil anhängarskara.

I SOM-institutets rapport ”Svenska klimatförnekare” (Henrik Oscarsson, Jesper Strömbeck och Erik Jönsson), konstaterar författarna att omkring var tjugonde svensk kan betraktas som klimatförnekare. Vissa tydliga profiler kan också urskönjas hos gruppen: En man i medelåldern eller äldre som är i avsaknad av längre utbildning, står långt politiskt till höger, sympatiserar med Sverigedemokraterna och som inte känner någon oro inför förändringarna av jordens klimat.

I ett internationell studie YouGov (2020) återfinns Sverige på artonde plats. Högst andel klimatförnekare finns enligt den studien i Indonesien (21 procent), därefter kommer USA (19 procent).

Konspirationsteorier

Ytterligare en form av kunskapsresistens som rapportens författare räknar in är konspirationsteorier, där etablerad kunskap ifrågasätts och som gör gällande att människor blir förda bakom ljuset.

Ett känt exempel är när USA:s förre president Donald Trump beskrev den globala uppvärmningen som en kinesisk ”bluff”, vars syfte var att skada den amerikanska industrin. Den här uppfattningen är relativt spridd. ”Idén om mänskligt skapade klimatförändringar är ett påhitt för att lura människor”, tror i genomsnitt 19 procent av människorna på. Den högsta andelen finns i Nigeria (31 procent) och i USA (27 procent). I Sverige var det 15 procent som trodde att påståendet var helt eller delvis sant.

400 000 klimatförnekare

Att klimatförnekarna bara utgör 6 procent av befolkningen kan tyckas vara ett begränsat problem, men rapportförfattarna siktar flera framtida faror för att den gruppen kan öka. Rapportförfattarna frågar sig bland annat vad som skulle hända om ett politiskt parti bildades där man torgför klimatförnekelse.
– De allra flesta accepterar trots allt den vetenskapliga konsensusen. Samtidigt motsvarar det över 400 000 personer, och sex procent är mer än vad flera partier för närvarande samlar i opinionsundersökningarna. Det talar för att problemet inte ska underskattas, står det i SOM-institutets rapport.