Radar · Morgonkollen

Fler misstänkta vaccinbiverkningar rapporterade

Läkemedelsverket följer löpande rapporter om biverkningar av covidvaccinen.

Totalt 38 personer har fått misstänkta biverkningar efter vaccination av covid-19 i Sverige, enligt rapporter till Läkemedelsverket.

Fall om misstänkta biverkningar rapporteras både in av sjukvård och privatpersoner. Läkemedelsverket utreder hittills 38 sådana fall som tillsammans innehåller totalt 96 misstänkta biverkningar. Viktigt att tänka på är att det är just misstänkta fall. Att de är inrapporterade betyder nödvändigtvis inte att symtomen beror på vaccinet.

De misstänkta biverkningar som förekommer i flest fall är kända, förväntade och milda.

– Det är till exempel huvudvärk, lokala reaktioner vid injektionsstället, trötthet, frossa och feber, säger Veronica Arthurson, enhetschef på Läkemedelsverket.

Allvarliga misstänkta biverkningar

Nästan hälften av de misstänkta biverkningarna, 42 stycken, bedöms som ”allvarliga” av rapportörerna. En del är sedan tidigare kända, men ovanliga biverkningar.

Det finns ett fall av anafylaxi, alltså en allvarlig allergisk reaktion. Och det finns också ett fall av akut ansiktsförlamning. Båda två är kända och allvarliga biverkningar, säger Veronica Arthurson.

– Totalt 24 misstänkta biverkningar har både rapporterats som allvarliga och okända, vilket innebär symtom som tidigare inte kopplats till vaccinet i studier. Men det låter värre än vad det är, enligt Arthurson.

Läkemedelsverket ser inga kluster av samma typ av ”okända biverkningar”.

Fyra dödsfall

Däremot har fyra dödsfall rapporterats i Sverige, men i dag finns inget misstänkt orsakssamband, enligt Läkemedelsverket.

– Samtliga personer är äldre och har någon form av grundsjukdom, säger Veronica Arthurson.

Även om lite talar för att vaccin är dödsorsak, vill myndigheten gå till botten med vad som orsakat dödsfallen.

– De finns delar i de här fallen som vi inväntar för att kunna få en komplett bild av vad som har hänt.

Fakta: Massvaccinering i Sverige

• Åtminstone 80 000 personer har vaccinerats mot covid-19 i Sverige, även om det beräknas vara fler än så.
• Vaccinationerna mot covid-19 startade den 27 december i Sverige med covidvaccinet från Pfizer/Biontech, efter godkännande från EU-kommissionen den 21 december.
Källa: Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket