Radar · Migration

IOM: Mer än 45 000 migrantdödsfall sedan 2014

Trots att coronapandemin har begränsat människors möjlighet att röra sig har den inte minskat antalet döda migranter.

Efter den tragiska olyckan i Mexiko som dödade över 50 migranter har antalet migrationsrelaterade dödsfall i år passerat 4470. Över 45 400 migranter har nu dött världen över sedan 2014 – trots upprepade löften om att förhindra fler dödsfall från EU och andra världsledare.

IOM, FN:s migrationsorganisation, håller koll på hur många flyktingar och migranter som årligen dör längs med flyktvägarna världen över. I år har redan fler människor förolyckats än under 2020 – då 4236 dödsfall nådde den officiella statistiken. 4470 migranter har dött hittills i år, och siffran kommer sannolikt stiga ytterligare innan året är slut. Många omfattande olyckor brukar också bekräftas först efter årets slut – varför IOM varnar för att siffran kan komma att bli mycket högre.

Sedan 2014 har nu över 45 400 migranter dött, enligt IOM:s projekt Missing Migrants Project. Över 22 000 av dessa dödsfall har inträffat i Medelhavet. Detta trots att världens ledare, inklusive EU, gång på gång upprepar att de gör allt de kan för att förhindra fler dödsfall. Människorättsorganisationer som Human Rights Watch håller dock inte med om det, utan menar istället att det är EU:s gränspolitik som dödar.

Många migrantdödsfall trots pandemi

Trots att coronapandemin har begränsat människors möjlighet att röra sig har den inte minskat antalet döda migranter.

– Covid-19 har begränsat mänsklig mobilitet, men trots det dokumenterar Missing Migrants Project fortfarande dödsfall nästan dagligen, säger Frank Laczko, chef över IOM:s globala analyscenter för migration, i ett pressmeddelande. 

I december 2018 hölls världens första Global Compact on Migration i Marocko, efter flera års ökande migration och utmaningar kopplade till denna. Flera dussin stater signerade ett avtal, där det bland annat stod att man skulle rädda liv och etablera gemensamma sätt för att kartlägga saknade migranter. IOM menar att man ännu inte levt upp till detta och uppmanar världens länder att omedelbart agera.

Några incidenter och migrationstrender som IOM särskilt nämner är olyckan i Mexiko i torsdags då minst 54 migranter dödades i en bilolycka, att 937 människor dog i Atlanten på väg till Kanarieöarna – fler än någonsin sedan 2014 och att 2720 migranter dött inne i Europa i år. Det är mer än något annat år sedan 2018.

Värt att notera är att antalet dödsfall som nämns endast är de som kunnat bekräftas. Mörkertalet i statistiken anses vara mycket stort och det verkliga antalet döda högre än de officiella uppgifterna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV