Radar · Miljö

Hushållsarbetare arbetslösa i pandemin i Bangladesh: ”Varit som en mardröm”

Många hushållerskor har blivit arbetslösa under pandemin och tvingas tigga.

Över en miljon bangladeshiska hushållsarbetare uppges ha förlorat sina jobb i spåren av pandemin. Kritiker menar att den redan utsatta gruppen har lämnats utan stöd under den fortsatta krisen.

Fembarnsmamman Rani Akter arbetade tidigare hemma hos flera olika familjer i området Zikatola i Bangladeshs huvudstad Dhaka. Men sedan i mars förra året har de tidigare arbetsgivarna inte velat ta emot henne längre.

– Jag förlorade mina tre jobb, ett efter ett. Det har varit som en mardröm. Mina välbeställda arbetsgivare låter mig inte besöka deras hem eftersom de är rädda för att jag ska bära med mig det osynliga viruset, berättar Rani Akter för IPS.

Även hennes man förlorade sitt arbete i spåren av pandemin – och situationen har med tiden blivit allt svårare för familjen. Rani Akter har gått från dörr till dörr i jakt på arbete, men utan att lyckas.

Till en början levde familjen på sina besparingar, men sedan pengarna tog slut har de tvingats låna pengar av släktingar och vänner för att kunna överleva.

– Vi har inte fått någon hjälp av myndigheterna eller några kontantbidrag. Nu tvingas vi låna mer pengar varje månad för att kunna köpa mat och betala vår hyra.

Skulderna växer och ingen ljusning i sikte

Rani Akter säger att skulderna bara fortsätter att växa samtidigt som hon inte kan se någon ljusning i sikte.

Hennes familj är långt ifrån ensam i sin svåra situation.

Det finns ingen officiell statistik över antalet människor som försörjer sig som hushållsarbetare i Bangladesh. Men enligt en färsk studie från hushållsarbetarfacket NDWWU finns det upp emot 2,5 miljoner människor i landet som arbetar i andras hem. Nästan samtliga inom branschen är flickor eller kvinnor.

NDWWU:s generalsekreterare Murshida Akter Nahar uppger att många hembiträden som blev av med sina arbeten i samband med att krisen startade förra året inte fick ut sina innestående löner.

Närmare hälften av alla hushållsarbetare, uppskattningsvis 1,2 miljoner personer, beräknas ha blivit av med sina jobb i samband med pandemin. De som bodde hemma hos sina arbetsgivare blev särskilt hårt drabbade.

– Många tvingades ut från sina arbetsgivares hus och drabbades mycket hårt i samband med nedstängningarna förra året. I Dhaka hade många av dem ingenstans att ta vägen, utan tvingades ge sig av från staden, säger Murshida Akter Nahar till IPS.

Med tiden återvände många med förhoppningen att de skulle återfå sina arbeten. Enligt fackförbundsledaren var det dock få som fick tillbaka sina jobb, och när sedan en ny coronavåg kom i våras blev återigen många hushållsarbetare av med sina jobb.

– Stödet från myndigheterna har inte varit tillräckligt, säger Murshida Akter Nahar.

Tvingas tigga och hoppa över måltider

Hon säger att det resulterat i att många tidigare hushållsarbetare i stället har tvingats börja tigga på gatorna.

En annan av de drabbade är den ensamstående tvåbarnsmamman Mahmuda Begum, som även hon bor i Dhaka. Hon förlorade plötsligt sitt arbete som hembiträde på grund av pandemin, och besparingarna tog snabbt slut.

– Nu tvingas jag låna pengar för att ha råd med hyran och andra nödvändiga utgifter. Trots att räntan på lånen är hög har jag inget val, berättar hon för IPS.

Mahmuda Begum säger att familjen numera har en ständig brist på mat och tvingas hoppa över måltider.

Organisationer har sedan länge begärt att Bangladeshs regering ska agera för att stärka rättigheterna för landets miljontals hushållsarbetare. År 2015 antogs nya riktlinjer som skulle stärka gruppens ställning. Men enligt hushållsarbetarfacket har de nya reglerna ännu inte genomförts i praktiken.

Kontantstöd till andra – men inte hushållsarbetare

Även Abul Hossain, ledare för ett nätverk för hushållsarbetares rättigheter, säger till IPS att de flesta hembiträden som blivit av med sina arbeten inte har fått något stöd från myndigheterna. Enligt honom har många nu hamnat i en situation där deras skulder bara fortsätter att växa. Abul Hossain säger att hushållsarbetarnas rättigheter inte har kunnat skyddas under pandemin och att det krävs nya lagar för att förbättra deras situation.

Rezaul Haque vid landets arbetsmarknadsdepartement säger till IPS att regeringen bidragit med kontantstöd och andra insatser till personer som förlorat sina arbeten under pandemin – men att inga särskilda satsningar inriktats mot hushållsarbetare. Detta eftersom de är sysselsatta inom den informella sektorn.

Enligt Rezaul Haque pågår det dock förhandlingar om införandet av en ny lag som skulle säkerställa hushållsarbetarnas rättigheter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV