Radar · Inrikes

Regionens uppmaning: Gå i personlig lockdown

Coronasituationen är allvarlig i stora delar av landet.

I en ny kampanj uppmanas invånarna i Region Uppsala att omedelbart gå i ”personlig lockdown”. ”Vi ligger väldigt nära maxkapaciteten av vad vi klarar av”, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Kampanjen, ett samarbete mellan regionen, länsstyrelsen och kommunerna, innehåller även det tydliga budskapet om att ”utgå från att alla du möter är smittade”.

– I princip sprids sjukdomen via kontakter, så enkelt är det. Det verkar också som om den brittiska varianten har tagit över, och det finns uppgifter om att man sprider sjukdomen innan man visar symtom. Så då är vi i ett läge där man måste utgå från att alla bär på sjukdomen, säger Mikael Köhler.

"Folk är trötta"

I detalj är det inga nya riktlinjer som regionen lanserar. Det är avstånd som gäller, minst två meter. Stanna hemma vid minsta symtom. Arbeta hemifrån. Och träffa inga andra än de du bor med.

Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen säger till TT:

– Vi ser att det kommer vissa rapporter på minskad följsamhet. Därför gör vi den här kraftsamlingen i länet för att vara väldigt tydliga med vad som gäller.

Är formuleringarna en medveten strategi för att få folk att haja till?

– Folk är ganska trötta på de vanliga budskapen. Vi försöker hitta nya sätt att nå fram hela tiden.

"Lätt att falla dit"

Mikael Köhler säger att rapporterna om bristande efterlevnad av restriktionerna är frustrerande, samtidigt har han förståelse för folks agerande:

– Det jag tror är problemet är den sociala reflexen. Man vill faktiskt umgås, man vill träffas och prata. Jag märker själv hur jag försöker hålla distans, men det är lätt att falla dit och två meter blir en meter. Och så sitter man och skäms. Det är så lätt att falla dit.

Orring beskriver läget i regionen som ansträngt och tufft, med en väldigt hård belastning på vården.

– Vi har en stor smittspridning i hela länet. Det har ökat under en längre period. Kampanjen är en vädjan från oss alla att göra vad vi kan för att stötta de som står längst fram och tar hand om alla som blir sjuka, säger hon och poängterar återigen:

– Utgå från att alla som du träffar är smittade. Håll distansen.

Fakta: Kampanjen

Personlig lockdown för dig i Uppsala län:
* Träffa inga andra än dem du bor med.
* Stanna hemma vid minsta symtom.
* Arbeta hemifrån om du kan.
* Undvik att vistas i trånga inomhusmiljöer.
* Håll minst två meters avstånd till andra människor.
* Res bara med kollektivtrafiken om du måste och använd då munskydd.
Råd från smittskyddsläkaren i Uppsala län. Utgå från att alla du möter är smittade.
Källa: Region Uppsala.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV