Radar · Inrikes

JO-kritik för långsam handläggning

JO kritiserar Försäkringskassan för långsam handläggning i ett ärende där en flicka skadat sig under skoltid.

Försäkringskassan får kritik av Justitieombudsmannen (JO) för långsam handläggning, bristande service och underlåtenhet att underrätta om att ett ärende kommer att bli väsentligt försenat.

Ärendet gäller en anmälan till JO från en mamma vars dotter skadat sig under skoltid i mars 2018. I september samma år ansöker dottern om arbetsskadesjukpenning för studerande enligt instruktionerna på Försäkringskassans webbplats.

Informationen om arbetsskadesjukpenning hade hon själv hittat, det var inte något som Försäkringskassan informerade om när hon frågade om vilket skydd som fanns med anledning av skadan. Myndigheten informerade endast om att hon kunde ansöka om livränta om skadan blev långvarig.

Flera förtydliganden

En tid efter ansökan fick dottern ett brev från Försäkringskassan om att hon skulle fylla i en blankett för att ansöka om livränta och styrka att hon inte skulle kunna arbeta på minst ett år. Hon svarade då att hon inte ansökte om livränta utan om arbetsskadesjukpenning för studerande.

I januari 2019 meddelade handläggaren att hon inte kunde få livränta om hon inte kunde styrka att hon inte skulle kunna jobba under minst ett år. Hon förtydligar åter igen att hon inte ansöker om livränta.

Efter cirka sju månader kontaktade hon Försäkringskassan och fick då veta att ärendet hade flyttats till en annan enhet eftersom det ”hamnat fel tidigare”. Nio månader efter att ansökan gjordes hade hon fortfarande inte fått något beslut.

Bristande kunskap

JO konstaterar i sitt beslut att ärendet hanterats mycket ”otillfredställande”. Dels har det saknats tillräckliga kunskaper hos berörda handläggare, det har funnits flera passiva perioder i ärendet och myndigheten har heller inte följt framtagna rutiner om att underrätta om väsentliga förseningar.
Försäkringskassan är enig i kritiken, men skriver i sitt remissvar att en förklaring – men ingen ursäkt – är att ärendeslaget är relativt ovanligt, och att man nu ska ta fram en rutin för handläggningen av liknande ärenden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV