Radar · Miljö

Bybornas vatten förgiftades – I dag kommer domen

Vattenskyddsområde kring Brantafors vattenverk i Kallinge.

Har byborna i Blekingska Kallinge skadats av att dricka förgiftat vatten i åratal? I dag faller domen i den uppmärksammade giftskandalen.

Att extrema halter av PFAS-kemikalier fanns i dricksvattnet i Kallinge var det ingen som anade. Men efter att ett vattenprov togs 2013, rullades en av de största miljöskandalen i vår tid upp.

Men fortfarande har inte frågan avgjort om byborna har rätt till skadestånd. 2016 stämde över 160 av de boende Ronneby kommun, för den skada de anser sig ha blivit åsamkade.

– Nu kan ansvariga inte längre stoppa huvudet i sanden, sa då Herman Afzelius, ordförande för den PFAS förening som står bakom stämningen i ett pressmeddelande.

Sju år senare väntar ett domslut. Sedan tidigare har Högsta domstolen slagit fast att det kommunala vattenbolaget har ett juridiskt ansvar för att det vatten de levererar inte är hälsofarligt. Men frågan om de kraftigt förhöjda halterna av PFAS-ämnen medfört personlig skada, har ännu inte avgjorts.

Men idag väntas alltså tingsrätten fälla ett avgörande. Under de elva rättegångsdagarna i mars stöttes och blöttes de vetenskapliga bevisen. Men också om framtida risk för skada eller sjukdom når upp till vad som kan anses vara en personskada i lagens mening.

– Det framgår inte av svensk lag vad en personskada är. Men vi anser att förgiftning är en självständig personskada och det är också en personskada att ha en skadlig dos av giftiga ämnen i kroppen, sa Göran Starkebo till TT, PFAS föreningens advokat, i samband med den sista rättegångsdagen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV