Radar · Inrikes

Antalet långtidsarbetslösa rekordmånga – ökar i tusental varje vecka

Coronapandemins härjningar har fått stora negativa konsekvenser för arbetsmarknaden.

Siffran över antalet långtidsarbetslösa stiger för varje vecka, meddelar Arbetsförmedlingen. Fortsätter det i samma tempo har Sverige snart över 200 000 personer som varit utan sysselsättning under lång tid. Det medför flera risker inför framtiden, förklarar analyschefen på Arbetsförmedlingen.

Antalet långtidsarbetslösa i Sverige, det vill personer som varit utan jobb i minst tolv månader, fortsätter att öka – och det går fort. Just nu ligger siffran på 187 000 personer, vilket är att jämföra med nivån i slutet av mars då siffran låg på 182 000 personer. På två veckor har antalet alltså stigit med 5000 personer.

Mot bakgrund av coronapandemin, som det senaste året slagit ut mängder av jobb på arbetsmarknaden, så finns det en uppenbar risk att mängden långtidsarbetslösa överstiger 200 000 personer i år. Det säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, till TT.

Riskerna som följer

Hon pekar även på att det finns risk, även vid en högkonjunktur, för en ännu högre permanent arbetslöshet när så många står utan jobb under så lång tid. Med det följer också en risk för arbetskraftsbrist i ett snabbare tempo samtidigt som arbetslösheten fortsätter vara hög.

I sammanhanget understryker Sundén vikten av arbetsmarknadsutbildningar och andra utbildningsinsatser. Detta för att samhället ska stå förberett för ytterligare en risk, nämligen att nya grupper kan hamna i långtidsarbetslöshet.

Stödinsatser vidtagna

Som ett stöd till arbetslösa har regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, kommit överens om att satsa 448 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för att försöka vända den negativa trenden.

Stödet ska användas för att ge arbetslösa möjlighet till så kallade matchningstjänster, extratjänster eller introduktionsjobb.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV