Radar · Mänskliga rättigheter

Rädda Barnen: Polisen måste stoppa sexbrotten

Internetrelaterade sexuella övergrepp utmärker sig på så vis att barnen väldigt ofta känner skam och skuld.

Polisens arbete mot övergrepp mot barn på nätet får kritik i en ny rapport. Rädda Barnen anser att frågan är för viktig för att tappas bort. ”Vi måste förstå vilka allvarliga brott detta är och förse resurser därefter”, säger barnpsykologen Hanna Thermaenius.

Riksrevisionen riktar kritik mot delar av polisens arbete för att motverka och hantera internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn.

Hanna Thermaenius, specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi samt barnpsykolog på Rädda Barnen, menar att polisens arbete är särskilt viktigt just vid dessa brott.

– Till skillnad från viss annan utsatthet är det via polisens utredningar som vi faktiskt upptäcker väldigt många av dessa brott. Så man kan bli förfärad om det är brister hos polisen som är den felande länken.

Skam och skuld

Internetrelaterade sexuella övergrepp utmärker sig på så vis att barnen väldigt ofta känner skam och skuld. Det gör att polisarbete för att upptäcka brotten ofta är avgörande.

– Barn vet ofta vad de inte får göra, men man drivs av ett pirr och en nyfikenhet. När man sedan fastnar i det vågar man inte berätta.

Något annat som utmärker brotten är att de kan följa efter en var man än går.

Allvarliga symtom

– Är du utsatt på din dator eller mobil är det som att både förövaren och minnena följer dig överallt. Därför ser vi ofta minst lika tydliga och allvarliga symtom hos dessa barn som hos barn som utsätts för fysiska övergrepp.

På lång sikt återhämtar sig de allra flesta barn, men det kan förvärras om utredningarna drar ut på tiden, säger Thermaenius.

– Om man inte sätter dit förövaren eller kommer åt brotten tillräckligt blir barnen ofta kontaktade igen. Och det blir tufft och som en känsla av att våldet inte upphör. Det ger allvarliga konsekvenser.

Fakta: Hit kan du vända dig

Polisen: Om ett barn behöver omedelbar hjälp, ring 112. Polisanmälan kan göras via polisens växel, 114 14.
Socialtjänsten: Kontakta socialtjänsten om ett barn behöver stöd och skydd. Information finns på www.kollpasoc.se. Kontaktuppgifter till socialtjänsten finns på kommunens/stadens hemsida.
Fysisk och psykisk vård: Tips om vård ges via vårdguiden 1177. Man kan även kontakta barnavårdscentralen (BVC) eller elevhälsan på barnets skola, eller barn- och ungdomspsykiatrin (bup.se). Även ungdomsmottagningen kan hjälpa (umo.se).
Bris: www.bris.se. Stöd för vuxna 077-150 50 50. Stöd för barn och unga 116 111
Ecpat: Ecpat Hotline (ecpathotline.se), en webbaserad anmälningssida där man kan tipsa anonymt om misstänkt sexuell exploatering av barn.
Ditt Ecpat (dittecpat.se) är en plats för alla under 18 år. Där kan du få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp. De kan också hjälpa till att ta ner nakenbilder som har spridits på nätet.
Rädda Barnen: raddabarnen.se. Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling 08-698 90 00
Källa: Rädda Barnen