Radar · Inrikes

Fler företag fälls för vilseledande marknadsföring

RO fäller flera företag för vilseledande marknadsföring.

Både 2019 och 2020 var vilseledande reklam det vanligaste skälet att anmäla till Reklamombudsmannen, rapporterar tidningen Resumé.

De vanligaste anmälningarna till Reklamombudsmannen (RO) rör vilseledande reklam. Både 2019 och 2020 var vilseledande reklam det vanligaste skälet, skriver tidningen Resumé.

Förra året inkom 105 anmälningar om vilseledande reklam som ledde till 99 beslut. Det är det högsta antalet beslut som rör vilseledande reklam i RO:s  historia. Av dessa var 81 fällande beslut – 82 procent av de prövade fallen fälldes, enligt RO. Och totalt tog RO emot 686 anmälningar förra året, vilket var en ökning med 12 procent jämfört med 2019.

Trots fler anmälningar 2020 togs 7 procent färre beslut än året före. Totalt togs 191 beslut 2020 och av dessa fälldes 64 procent.

De företag som fått flest anmälningar är Peas of heaven, 25 anmälningar, Nutrilett, 14 anmälningar och Hedvig, 5 anmälningar.

Meddelade beslut rörande vilseledande reklam, år 2009–2020
Meddelade beslut rörande vilseledande reklam, år 2009–2020. Grafik: Reklamombudsmannen

Otydliga miljöpåståenden i reklam ökar

Trots att företag allt oftare fälls för ”greenwashing” så visar en undersökning från Greenpeace att påföljderna för företagen varit mycket milda – på tio år har bara ett enda vite utdömts.

– Att Konsumentverket, under de fem åren som de haft enklare möjligheter att ge vitesföreläggande för reklam som vilseleder konsumenterna genom osanna miljöpåståenden, inte använt detta verktyg en enda gång är förbluffande, säger Gustav Martner på Greenpeace.

Och i augusti kom Konsumentverket med en rapport, som visade att allt fler väljer företag använder miljöargument i sin marknadsföring, men att det ”ofta är svårt eller till och med omöjligt för konsumenten att förstå varför en vara till exempel är miljövänlig”.

Läs mer:

Kraftig ökning av otydliga miljöpåståenden i reklam