Energi · Kan själv

Den frustrerande elen

Du är ansvarig för vad du kopplar in på elnätet.

Elektricitet är lite retligt för en kansjälvare. Det finns en massa saker som egentligen är superenkla, men som vi bara inte får göra, å andra sidan mycket vi kan göra själva, med tillräcklig kunskap. Jerker Jansson resonerar och förklarar.

El är extremt farligt. De flesta är försiktiga och till och med rädda för sladdar och uttag och det är bra. Det kan gå ordentligt illa. Grejen är inte att det skulle vara svårt att dra en sladd från en punkt till en annan och koppla in den rätt. Grejen är att folk kan dö om jag gör fel.

Men det finns en hel del som en lagom händig person kan göra och med lite kunskap om hur el fungerar är många saker i hemmet inte farligare än att det möjligtvis kan gå en säkring. Jag kommer inte att servera en lista över saker som är självklart enkla. När det gäller el finns det ingen sån lista.

Jag närmar mig själv varje projekt som innefattar någon form av el från uttaget med stor försiktighet och gör det bara om jag känner att jag har tillräcklig kunskap. Den kan jag inte ge i en kort artikel, bara ge lite bakgrundskunskap.

Detta får du göra själv

Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
Byta glödlampor
Byta lamphållare
Montera skarvsladdar
Montera sladdströmbrytare och stickproppar
Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
Byta befintlig strömbrytare för högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa
Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa. (Elsäkerhetsverket)

Detta får du inte göra själv

Exempel på arbeten som endast får utföras av ett elinstallationsföretag eller en auktoriserad elinstallatör:
Förändringar i fasta installationer
Byte av ojordat vägguttag mot jordat
Installation av 230 volt golvvärme och värmekabel
Förläggning av kabel i mark.” (Elsäkerhetsverket)

Elsäkerhetsverkets listor över vad du får och inte får göra själv går i princip ut på att du inte får ändra på den elektriska anläggning du har hemma. För det mesta sladdar och olika kopplingsdosor i väggarna. Och proppskåp och elmätare. Sånt får du bara inte ändra på som amatör.

Att byta ett ojordat vägguttag mot ett jordat utan kunskap kan vara livsfarligt, men du får byta andra vägguttag och väggfasta strömbrytare. Det är lättare att tänka det som att du får byta ut uttag och strömbrytare mot en med samma funktion, men inte ändra deras funktion eller sätta in nya.

Skarvsladdar och grenuttag

Resten som du får göra handlar om saker som du kopplar in i vägguttag. Grenkontakter, apparater, lampor och sånt. Och om att byta trasiga lampor, säkringar och liknande. Du är fortfarande ansvarig så det gäller att ha koll. Man kan ställa till det med skarvsladdar och grenuttag också.

Grundregeln här är att hålla sig i samma rum med skarvsladdar. Det är ingen bra idé att dra en skarvsladd från ett rum med ojordad el till ett rum där det finns jordade uttag. Nuförtiden ska all el i hem vara jordad, men det finns fortfarande bostäder med ojordad el, åtminstone i vissa rum.

Jordning är inte heller en garanti för att det inte går illa. Många elektriska prylar är ojordade i praktiken och får ändå kopplas in på elnätet. De med platta kontakter har ingen jordsladd. Där handlar det mer om att en helgjuten sladd är säkrare än en med lösa delar. Reglerna för elsäkerhet säger inte vad du får göra i en apparat. Men det är ändå så att du bara får koppla saker till elnätet som du vet är säkra.

Sånt är viktigt att fundera på. Att montera en färdig helgjuten sladd med strömbrytare på en lampa i trä är en helt annan sak än att skruva ihop lösa delar och montera på en lampa i metall. Anpassa alltid dina projekt till din kunskap och utrustning och backa direkt som du känner att du är på väg att viska: Äh, det funkar säkert.

En båge av elektrisk energi kan vara vacker
En båge av elektrisk energi kan vara vacker. Men ser det ut så här har nåt gått fel. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Ditt ansvar enligt Elsäkerhetsverket

Du är ansvarig för att kontrollera och underhålla dina elprodukter så att de är säkra. Du är också ansvarig för att  använda dem på rätt sätt.

Du är ansvarig för att använda elanläggningen där du bor på ett säkert sätt. Till en elanläggning hör till exempel vägguttag, strömbrytare och elcentral. Om du äger din bostad är du även ansvarig för att kontrollera och underhålla elanläggningen så att den förblir säker över tid.

Du är ansvarig för att de elarbeten som görs i ditt hem utförs av personer med rätt kompetens. Vissa enklare saker får du göra själv, men bara om du vet hur du ska göra. Annars ska du alltid anlita ett registrerat elinstallationsföretag.

Läs mer hos Elsäkerhetsverket.

Hur fungerar el?

Elektricitet är elektroner som far runt. Energin de bär på används sedan för att driva saker. Allt ifrån mikroskopiskt små kretsar i datorer till jättelika elmotorer. Den el vi talar om här är en speciell version, elektroner som far fram och tillbaka i ledningar.

I princip fungerar ledningarna som vattenledningar. Gravt förenklat och med massor av skillnader. Elbolaget puttar in elektroner i trådarna som går hem till dig och vartefter du använder dem puttas det in fler. Det är bara det att det inte finns nåt avlopp för elektroner. De måste ta vägen någonstans. Och det är säkrast och enklast med samma ställe som de kom i från. Det betyder att det behövs två sladdar oavsett om det är lik- eller växelström.

Jordning innebära att man tillför en tredje sladd, som fungerar som ett skydd om det skulle bli till exempel kortslutning i en apparat. Då tar strömmen den enklaste vägen, vilket förhoppningsvis är jordsladden. Dessutom finns det säkringar i alla hem som bryter strömmen på olika sätt om det blir kortslutning eller om strömmen blir för stark av något annat skäl.

Det kan vara klokt att bekanta sig med proppskåpet och eventuella strömbrytare där hemma. Om nåt går snett är det skönt att kunna göra nåt åt det. Det är där strömmen kommer in till dig. Från de skåpen går sen elen ut i lägenheten. I slingor som ljusen på en julgran. Varje slinga av el har sin egen säkring och oftast går bara en av dem när något går fel. Ibland går också huvudsäkringen så det kan vara bra att veta var den sitter också.

Växel- eller likström

Energin i elektronerna har med elektriska fält att göra. I ett batteri dras de från en pol till en annan för att man på kemisk väg skapat ett sånt fält. Ett ämne ger gärna ifrån sig elektroner som ett annat ämne gärna tar emot.

Ett batteri producerar likström vilket innebär att elektronerna bara går i en riktning. Strömfältet som bildas när polerna kopplas samman när du till exempel tänder en ficklampa har hela tiden samma riktning.

Med tiden upptäckte man att det är säkrare och effektivare med växelström. Istället för att skicka elektronerna åt ett håll bara låter man dem svänga fram och tillbaka. Det spelar ingen roll vilket håll de far åt, huvudsaken är att de överlämnar sin energi.

Det betyder att det inte finns en ledning som är farlig och en som är ofarlig. Båda ledningarna innehåller el och om du håller i en av dem och tar i något som är jordat får du ström genom kroppen. Likström sägs vara lite farligare än växelström här, men andra faktorer som spelar in är vilken väg elen tar genom kroppen, fuktighet och naturligtvis strömstyrka och spänning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV