Radar · Politik

Riksdagen stoppar skydd mot chockhöjda hyror

Regeringens förslag om att skydda hyresgäster mot chockhöjda hyror i samband med renoveringar ser ut att röstas ned i riksdagen på torsdag.

Regeringens förslag för att stärka skyddet för hyresgäster möter motstånd. Tillsammans med Centerparitet stoppar högeroppositionen förslaget som ska förhindra chockhöjda hyror vid renoveringar.

För den som får sin lägenhet renoverad kan det svida i plånboken. Hyreshöjningar på över 20 procent förekommer. I regel finns det inte heller möjlighet för den enskilda hyresgästen att avstå från uppgraderingar av standarden genom exempelvis golvvärme eller en ny säkerhetsdörr. För att undvika chockhöjningar har regeringen föreslagit att upptrappning av hyran vid renoveringar måste ske i lugnare tempo än i dag. Men det förslaget säger nu alltså en majoritet i riksdagen nej till.

Emma Hult, ordförande i civilutskottet och Miljöpartiets bostadspolitiska talesperson, är besviken efter civilutskottets möte på torsdagen där förslaget behandlades.

– Jag är bekymrad och förstår inte varför oppositionen inte kan gå med på ett stärkt skydd, när vi ser att hyresgäster far illa. Framför allt slår det hårt mot människor med små inkomster, säger hon till Hyresgästföreningens tidning Hem och hyra.

Oro för minskat byggande

Oppositionspartierna menar att striktare regler kring hyreshöjningar skulle riskera att bromsa såväl byggandet som renoveringstakten.

Centerpartiet har ett eget förslag som skulle ge vissa hyresgäster möjlighet till långsammare hyreshöjningar, men instämmer i högeroppositionens avslag på regeringens förslag.

”Hyresgäster har varierande förmåga att klara av hyreshöjningar och alla ska ha rätt att bo kvar. Trappning vid renovering inte bör vara allmän utan gälla undantagsvis och för enstaka lägenheter”, skriver Ola Johansson, Centerpartiets bostadspolitiska talesperson i ett mejl till Syre.

Andra delar av regeringens förslag ser däremot ut att vinna stöd i riksdagsomröstningen på torsdag. Det gäller bland annat stärkt skydd för hyresgäster när lägenheter förstörs i exempelvis bränder.

Läs mer:

Nästan ingen får rätt när hyran chockhöjs