Radar · Miljö

Arla stäms för vilseledande klimatkampanj

Dimridåer? Konsumentombudsmannen stämmer Arla för missvisande klimatreklam.

Att Arlas ekologiska mjölk skulle ge netto noll klimatavtryck är en stor förenkling, anser Konsumentombudsmannen, som stämmer mejeriproducenten inför Patent- och marknadsdomstolen.

På förpackningen till Arlas ekologiska mjölk står att produkten ger nettonollutsläpp, men enligt Konsumentombudsmannen (KO) saknas bevis för påståendet. KO väljer därför att stämma Arla inför Patent- och marknadsdomstolen för misstänkt överträdelse av marknadsföringslagen.

– Det är ett otydligt påstående för konsumenten. De förklaringar som Arla har får inte konsumenten information om, de står inte på framsidan. Då måste man vända på förpackningen, och vem gör det när man står och köper mjölk, säger Konsumentverkets processråd Ida Nyström till TT.

Den stämda mjölken
Den stämda mjölken. Foto: Katarina Andersson 

Arla har köpt växthusgaskrediter från klimatkompenserande åtgärder, men kunden kan förledas till att tro att mjölken inte har någon klimatpåverkan alls, när produktion av mejeriprodukter i själva verket orsakar utsläpp av växthusgaser, skriver KO i ett pressmeddelande.

– Men det är ofta svårt för vanliga konsumenter att förstå hur pass bra en produkt är, eller i vilket fall hur pass mindre skadlig den är, för klimatet. KO anser inte att Arla lyckas visa att produktion av mjölk inte har en påverkan på klimatet, säger Ida Nyström i utskicket.

"Stort problem"

Arla håller inte med om att marknadsföringen är missvisande. Arlas hållbarhetschef Victoria Olsson tycker att de är tydliga nog, och att kunderna inte ska underskattas.

– Det rör sig om klimatkompensation, och det förklaras både på förpackningen och genom hänvisningar till hemsidan. Vi har kompenserat de utsläpp som mjölken ger upphov till, och vi har har använt tredjepartsexperter som räknat på certifierade projekt, säger hon till TT.

Många företag vill använda miljö- och klimatargument i sin marknadsföring, konstaterar Ida Nyström.

– Vi har pågående tillsynsärenden för fler företag. Det här är ett stort problem. Det är viktigt att konsumenter ska kunna välja.

Läs mer: 

Kraftig ökning av otydliga miljöpåståenden i reklam