Radar · Miljö

Växjöbolag vill fånga in koldioxid

Det kommunala bolaget Växjö Energi vill satsa på teknik som fångar in koldioxid.

Det kommunala bolaget Växjö Energi ska satsa på koldioxidinfångning på kraftvärmeverket i Växjo, enligt det inriktningsbeslut som bolaget fattade i höstas.

Kraftvärmeverket Sandvikdsverket som ligger i stadsdelen Öster i Växjö försörjer en stor del av Växjöborna med värme och el. De fossila koldioxidutsläppen i Växjö har minskat med 59 procent mellan 1993 och 2019 och nu vill det kommunala bolaget Växjö Energi, som äger Sandviksverket, satsa ytterligare för att minska kommunens klimatpåverkan.

I höstas fattade bolaget ett inriktningsbeslut om att satsa på teknik som kan fånga in koldioxid från energiåtervinning av biobränslen, Bio energy carbon capture and storage, BECCS. Tanken är att koldioxidvätskan som fångats in i den BECCS-anläggning som bolaget vill bygga, ska fraktas till Nordsjön med tåg och vidare med båt, där det ska förvaras/mineraliseras permanent, 3000 meter under havsytan. Enligt de uträkningar som Växjö Energi gjort kan man på så vis årligen fånga in omkring 180 000 ton koldioxid.

– Genom att lagra koldioxid från biomassa skapas det som brukar kallas för negativa utsläpp, det vill säga motsatsen till fossila utsläpp. Det är en viktig och effektiv åtgärd för att minska mängden koldioxid i atmosfären och motverka klimatförändringarna, säger Erik Tellgren, vd på Växjö Energi i ett pressmeddelande.

Just nu gör Växjö Energi en bedömning av vad anläggningen kan komma att kosta och har även skickat in en ansökan om EU-bidrag för finansiering av delar av satsningen. Förhoppningen är att anläggningen är i drift 2027, enligt Erik Tellgren.

”I de bedömningar samhället gör framstår BECCS som ett av de mest effektiva sätten att verkligen kunna nå den klimatneutralitet som är så avgörande viktig för våra kommande generationer”, säger Erik Tellgren.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV