Energi · På gång

På gång

I dag uppmärksammas Internationella dagen mot cybercensur.

8–14/3 Filmfestivalen Tempo är i år helt digital. Årets tema är Tempo flyttar hem. I programmet finns både internationella och svenska dokumentärer, ljud- och radioverk, frågestunder med filmskapare och en mängd annat.

Syntolkningsdagen

12/3 Denna dag uppmärksammas Nationella syntolkningsdagen.

Dag mot cybercensur

12/3 I dag är det Internationella dagen mot cybercensur.

Kan den svenska skogspolitiken bidra till klimatomställning och artbevarande?

15/3 Rebecka Le Moine, riksdagsledamot (MP) och naturvårdsbiolog, föreläser digitalt om det storskaliga skogsbruket och särskilt Sveaskogs ansvar. Vad krävs för att vi ska nå våra miljömål och hur kan skogsbruket ställas om och Sveaskog visa vägen? Naturskyddsföreningen arrangerar.

Hur skapas en människa?

15/3 Berättelsen om Frankensteins monster och samtida framsteg inom artificiell intelligens öppnar för frågor som: Vad innebär det mänskliga och hur skapas en ”människa”? Vad är en människa, vad är en maskin? Hur gör vi när den enes utopi är den andres dystopi? Folkuniversitetet i Göteborg med flera arrangerar ett digitalt samtal som tar sin utgångspunkt i Frankenstein (1931), James Whales filmatisering av Mary Shelleys klassiska skräckroman från 1818.

Dag mot polisvåld

15/3 I dag uppmärksammas Internationella dagen mot polisvåld.

Dag för neuropsykiatriska funktionsnedsattningar

15/3 Denna dag uppmärksammas NPF-dagen.

Storbritannien har gjort slut med EU – vad händer nu?

16/3 EU och Europa står inför stora förändringar. Storbritannien har lämnat EU och en ny era har inletts. Vilka frågor står på dagordningen och vad innebär det för Europa, Sverige och Göteborg? Livesänt panelsamtal från Göteborgs stadsbibliotek.

Ny samlad bild av barns och ungas attityder till kunskap

16/3 Ingenjörsvetenskapsakademiens arrangerar ett digitalt seminarium där en ny samlad överblick av barn och ungas attityder till kunskap presenteras. Rapporten baseras på data från både nationella och internationella undersökningar som bland annat PISA.

Föräldraförsäkringens betydelse för nyanländas etablering

16/3 SNS arrangerar digitalt seminarium om en ny rapport om och hur föräldraledighet under den första tiden i Sverige hänger ihop med senare sysselsättning.

(O)trygghet i förorten – om trygghet utifrån ett nytt perspektiv

16/3 Kulturhuset Blå stället i Göteborg arrangerar ett webbinarium om trygghet utifrån ett bredare perspektiv än kriminalitet, droger och poliser, genom att bland annat prata om erfarenhet av rasism, bristen på mötesplatser, för lite resurser i skolan och ekonomisk otrygghet som källor till oro.

Invasiva främmande arter

16/3 Jätteloka, parkslide, lupin och svartmunnad smörbult är några exempel på invasiva främmande arter som det senaste året har synts i media. Varifrån kommer alla dessa arter och vem är det egentligen som bestämmer vilka arter som klassificeras som invasiva? Naturskyddsföreningen arrangerar digital föreläsning och tipsar om hur man kan bidra till att bekämpa dessa arter.

Stoppa incestdagen

16/3 I dag uppmärksammas Stoppa incestdagen.

Biologisk mångfald på agendan

17–18/3 Sveriges lantbruksuniversitetets Artdatabanken arrangerar digitalt flora- och faunavårdskonferens om förutsättningar, utmaningar och framtid för biologisk mångfald. Medverkar gör bland andra miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).

Rasism mot samer i historien och i dag

17/3 Forum för levande historia välkomnar till ett digitalt panelsamtal om koloniseringen av Sápmi, försvenskningspolitiken och rasbiologin. Det finns en nationell självbild i Sverige om att samers utsatthet hör till historien, men okunskapen om samisk kultur och historia är utbredd, vilket i sin tur skapar hinder för arbetet för rasism mot samer.

Kemikalier i Östersjön

17/3 Naturskyddsföreningen bjuder in till digital föreläsning och diskussion om kemikalier i Östersjön. Anna Sobek vid Stockholms universitet berättar vad forskningen säger om kemikalier i Östersjön i dag: var de kommer ifrån, vilka de är och vad vi vet eller inte vet om deras effekter på Östersjöns ekosystem.

När tiden ömsar skinn

17/3 Det är viktigt att alla får komma till tals, men ibland är det inte alltid så lätt att göra sin röst hörd. Studieförbundet Vuxenskolan vill göra plats för fler röster under 2021, då svensk demokrati firar 100 år, genom föreläsnings- och samtalsserien Vad säger du!, som startar med: När tiden ömsar skinn – konsten att värna demokrati och social hållbarhet en digital föreläsning med Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet.

Kollektivavtalets dag

17/3 I dag uppmärksammas Kollektivavtalets dag.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV