Radar · Miljö

Nya mål för minskade utsläpp i EU – och tyngre att vänta: ”Vi måste börja förstå”

EU-kommissionens "klimatgeneral" Frans Timmermans ska den 14 juli presentera en rad tunga miljöförslag i EU.

Luften, marken och vattnet måste bli renare, manar EU-kommissionen i en ny handlingsplan för minskade utsläpp. Ännu tyngre förslag väntar i sommar.

Onsdagens handlingsplan innehåller en rad nya målsättningar till år 2030:

* Antalet förtida dödsfall beroende på luftföroreningar ska minskas med 55 procent.

* Plastskräp i havet ska minskas med 30 procent och mängden mikroplast totalt med lika mycket.

* Användandet av kemiska bekämpningsmedel ska minskas med 50 procent.

Med mera.

– Ju snabbare vi agerar, ju mer utrymme ger vi åt planeten och oss själva att andas igen, säger EU-kommissionens ”klimatgeneral” Frans Timmermans på en presskonferens i Bryssel.

"Bara en början"

Han försöker återigen markera vikten av att agera snabbt.

– Om vi inte hanterar det här nu så måste våra barn ta tag i det. Vi måste börja förstå: när vi talar om naturen så talar vi om oss själva, säger Timmermans.

Handlingsplanen beskrivs samtidigt som ”bara en början” och ska följas av konkreta förslag och uppdateringar av gällande miljöregler för exempelvis luft- och vattenkvalitet.

Förslag på gång

Timmermans och kommissionen håller samtidigt på att finslipa en rejäl lunta med andra klimatförslag som ska läggas fram den 14 juli i år.

För att nå målet att år 2030 ha minskat utsläppen i EU med 55 procent jämfört med 1990 års nivåer ska då elva tunga initiativ presenteras i Bryssel.

Bland annat handlar det om en ”klimattull” för varor från områden med lägre klimatåtaganden, uppdaterade system för handeln med utsläppsrätter (ETS) och utsläpp från jord- och skogsbruk (LULUCF) samt en ny standard för utsläpp från bilar och skåpbilar.

För svensk del finns även särskilt miljöintresse veckan efter då Timmermans den 20 juli ska presentera förslaget till ny skogsstrategi.

Fakta: EU och klimatet

EU har nyligen enats om en klimatlag med målet att unionen ska vara klimatneutral senast år 2050. Målet gäller dock endast EU som en helhet och inte varje medlemsland för sig.
I klimatlagen ingår även skärpta mål på vägen. År 2030 ska EU ha minskat sina utsläpp av växthusgaser med 55 procent jämfört med 1990 års nivåer. Senare ska målsiffror även tas fram för år 2040.
EU ska dessutom sätta upp ett eget klimatpolitiskt råd, i samma stil som FN:s klimatpanel IPCC. EU-rådet ska bestå av 15 experter, varav max två från samma land.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV