Radar · Nyheter

Ny studie: Blixten rensar bort luftföroreningar i skyn

Ny studie visar att blixtnedslag kan rena luftföroreningarna i himlen.

Himlens egen luftrenare är blixten. En ny studie visar att åskoväder städar upp luftföroreningar genom fria syreradikaler.

Just nu slår 1 800 blixtar ner på olika håll, runt om på jorden. Blixten ljungar och kvar i molntäcket stannar stora mängder fria syreradikaler. Syreradikalerna reagerar med luftföroreningarna, däribland växthusgasen metan, och reaktionen leder till att luften renas.

2012 flög ett plan från NASA genom argsinta åskmoln ovanför Colorado, Oklahoma och Texas. Under flygturerna analyserade forskare vad som hände i luften under ett åskoväder. Och resultatet överraskade dem.

– Mätresultaten var så extrema att vi la dem åt sidan, säger William Brune, en av forskarna bakom studien, till Science News.

Det var först efter ett antal laboratorieförsök som forskarna insåg att elektriska urladdningar kunde ge upphov till den enorma mängden fria syreradikaler. Studien i laboratoriet drev forskarna till att återuppta mätningarna från 2012. Nu har resultatet publicerats i tidningen Science.

Forskarna bakom publikationen framhåller dock att nya mätningar bör göras i tropiska områden, där både åskan dundrar och blixten slår ner oftare.

När klimatförändringarna ökar ännu mer kommer också antalet extrema väder öka, liksom åskoväder. I nuläget är forskarna däremot osäkra på huruvida det kommer minska luftföroreningar anmärkningsvärt.