Radar · Miljö

Minskad koppling mellan utsläpp och BNP

Även klimatutsläpp utanför Sveriges gränser, från exempelvis importerade varor, räknas med i Statistiska Centralbyråns sammanställning.

Utsläpp kopplade till svensk ekonomi minskade under 2020 med 10 procent. 

Under 2020 minskade Sveriges totala klimatutsläpp som kan kopplas till den svenska ekonomin med 10 procent. Under samma period minskade Sveriges BNP med 2,8 procent. Det innebär att den så kallade växthusgasintensiteten minskade med 7,5 procent.

– Det betyder helt enkelt att utsläppen av växthusgaser räknat per producerad krona i ekonomin minskar, säger Susanna Roth vid SCB:s enhet för miljöekonomi och miljö i ett pressmeddelande.

Detta framgår av den sammanställning som Statistiska Centralbyrån (SCB) gör varje år av alla växthusgasutsläpp som är kopplade till Sveriges ekonomi, oavsett var i världen de sker. Det handlar till exempel om varor som importeras och orsakar utsläpp i andra länder, eller utrikes flygresor. Dessa utsläpp räknas inte in i den officiella statistik över de territoriella utsläppen som Naturvårdsverket tar fram, och som alla länder ska redovisa till FN:s klimatkonvention.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV