Radar · Inrikes

Minskning av viltolyckor under pandemin

Antalet viltolyckor minskade förra året.

Antalet viltolyckor minskade förra året. Den troliga orsaken är att fordonstrafiken minskat under coronapandemin.

Under fjolåret rapporterades drygt 60 500 viltolyckor, enligt preliminär statistik från Nationella viltolycksrådet. Det är nästan 4 500 olyckor färre jämfört med året innan.

Att nedgången är så stor kan bara bero på att viltstammarna eller trafikmängden har minskat, enligt Hanna Dittrich Söderman, processledare vid Nationella viltolycksrådet.

– Det är de två faktorerna som påverkar. Och några stora nedgångar i viltstammarna har vi inga indikationer på, säger hon.

I stället tros förklaringen ligga i att trafiken minskat. Statistik från Trafikverket visar att trafikvolymen minskade på det statliga vägnätet under förra året jämfört med året innan.

2020 blev det första året sedan 2011 då antalet viltolyckor var färre än föregående år.

– Det kan vara en av de få positiva effekterna av pandemin, säger Hanna Dittrich Söderman.

– Den stadiga uppgång av viltolyckor man har sett fram till 2020 beror ju på en ökande mängd trafik och ökande viltstammar.