Radar · Mänskliga rättigheter

Krav på att Tigray öppnas för humanitära organisationer

Regionen Tigray ligger längst norrut i Etiopien mot gränsen till Eritrea och har varit drabbat av en konflikt sedan i november förra året.

Norska flyktinghjälpen, NRC, kräver att få fullt tillträde till den konfliktdrabbade regionen Tigray i Etiopien. Detta för att kunna lokalisera 20 000 av de flyktingar som tidigare bodde i två av organisationens läger i regionen.

NRC kräver också att få möjlighet att bedöma de skador som organisationens läger Hitsaats och Shimelba utsattes för i samband med att de plundrades och eldhärjades i början av året. Tidigare fanns det enligt NRC närmare 25 000 eritreanska flyktingar i lägren. Jeremy Taylor vid NRC säger till IPS att en del av dessa flyktingar har lyckats ta sig till andra flyktingläger i södra Tigray.

– Men vi har inga uppgifter om var uppemot 20 000 av flyktingarna är någonstans nu.

Enligt Jeremy Taylor har man med hjälp av satellitbilder kommit fram till att lägren troligen var övergivna i samband med att de plundrades och eldhärjades.

Eldhärjade läger

Konflikten i Tigray blossade upp i november förra året då strider bröt ut mellan federala styrkor och väpnade grupper från det tigreanska partiet TPLF.

NRC uppger att nya satellitbilder visar att flyktinglägren eldhärjades mellan den 5 och 8 januari, samt att en skola och vårdcentral också skadades.

Verksamheten vid flyktinglägren avstannade i november då konflikten inleddes. Samtidigt isolerades Tigray genom att telekommunikationerna bröts och vägarna in till regionen blockerades.

NRC fördömer förstörelsen av flyktinglägren, som man uppger genomförts av beväpnade män, och konstaterar att förstörelsen ytterligare har förvärrat situationen för mängder av utsatta människor. Organisationen kräver också att händelsen utreds och att de skyldiga ställs till svars.

Personal har tvingats lämna

Jeremy Taylor säger att organisationens lokalanställda nu har tvingats återvända till sina hembyar medan en del av personalen rest till städer för att slå larm om den svåra situationen inne i Tigray.

– Regionen har varit helt blockerad från omvärlden i tre månaders tid. Men de rapporter som nått ut talar om ett omfattande våld som fått svåra konsekvenser för de civila, säger han.

NRC menar att strider och byråkratiska hinder gjort det humanitära arbetet i Tigray mycket svårt ända sedan konflikten inleddes – och att det har varit omöjligt att fastställa var de flyktingar som tidigare fanns i lägren nu befinner sig.

Uppgörelse om utökat tillträde

Förra helgen meddelade FN:s livsmedelsprogram, WFP, att man nått en uppgörelse om utökat tillträde till regionen med Etiopiens centralregering under premiärminister Abiy Ahmed. Enligt WFP ska detta förbättra möjligheterna att nå ut med humanitär hjälp till upp emot miljon människor i Tigray.

NRC menar att det som krävs nu är att humanitära organisationer får fritt tillträde till hela regionen.

– Viss hjälp har nått fram, men bara en bråkdel av det som behövs. Främst har den nått fram till vissa delar som kontrolleras av regeringen, och det är inte hållbart, säger Jeremy Taylor.

Beskedet från WFP välkomnas av organisationen – men Jeremy Taylor betonar att många stora hinder fortfarande återstår. Han menar att det nu behövs en sammanställning om var människor befinner sig, och vilka behov de har.

– Det som krävs är ett fullt tillträde till hela regionen för att nå ut med förnödenheter och personal. Den avgörande frågan handlar om vad som hänt med människorna, vilket också är det som oroar oss mest, säger han.