Glöd · Debatt

Replik: ”Farligt att tro att marknaden skapar en hållbar framtid”

I Indien tvingas kvinnliga jordbrukare använda GMO-grödor, i Paraguay odlar lantarbetarna soja i moln av bekämpningsmedel.

I torsdags skrev Emilia Örtenvik Laitamaa från Moderat skolungdom om hur kapitalismen ska rädda klimatet. Evelina Sartori Valck och Tobias Petersson från Framtidsjorden svarar henne – de anser att det snarare är kapitalismen som orsakar problemen.

DEBATT Emilia Örtenvik Laitamaa debatterar 9/12 om att ökad konsumtion på en fri marknad är den enda lösningen på klimatkrisen. En klimatkris som marknaden till stor del själv har skapat, hävdar vi.

Framtidsjorden arbetar för en socialt rättvis och ekologiskt hållbar värld för kommande generationer. Vi ser tydligt hur överkonsumtion i nord sker på bekostnad av våra partners i Latinamerika och Asien. Urfolk fördrivs från sina hem i Amazonas. Kvinnliga bönder i Indien tvingas att använda GMO-grödor för att producera till en global marknad, med social och miljömässig lokal degradering som följd. Lantarbetare i Paraguay odlar soja i moln av hälsofarliga bekämpningsmedel för vår billiga köttkonsumtion. Det är, tyvärr, penningens ackumulation som är marknadens drivkraft, inte klimaträttvisa.

Vi kan dock hålla med skribenten om berget av snedvridna subventioner. Subventioner, såsom EU:s klimatskadliga jordbruksstöd, måste ifrågasättas och omdirigeras till stöd för en omställning av jordbruket. Jordbruket bör nyttjas som omställningsmotor, inte som bromskloss. Ett fossilfritt jordbruk på agroekologisk grund skulle drastiskt minska Sveriges klimatpåverkan, bygga en levande landsbygd och stärka biologisk mångfald.

Att förlita sig på marknaden är dumdristigt och farligt. Den har haft god tid att självmant ställa om, men målar istället det smutsiga grönt och lobbar ihärdigt mot nödvändiga miljö- och klimatåtgärder. Marknadens logik kan inte värdera miljön till dess ”rätta pris” och samtidigt tjäna Mammon till nästa kvartalsrapport. Marknaden skapar inte en hållbar framtid för kommande generation. Våra åtgärder måste vara det nödvändiga för människa och planet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV