Radar · Nyheter

WHO-topp: Labbanställd kan ha utlöst pandemin

Den danske WHO-experten Peter Embarek inför en presskonferens i Wuhan den 9 februari.

Det kan inte uteslutas att coronapandemin startade med en laboratorieanställd i kinesiska Wuhan som smittats vid kontakt med fladdermöss. Det säger Peter Embarek, som ledde WHO:s undersökningar i Kina i januari då man försökte spåra ursprunget till covid-19, till danska TV2.

En anställd som smittades ute på fältet vid provtagning hör till en av de sannolika hypoteserna, säger Embarek i intervjun.

Experterna har tidigare konstaterat att det är sannolikt att pandemin började med att en fladdermus smittade en människa. Denna första människa att smittas kan alltså ha varit en person i Wuhan som bedrev forskning om fladdermöss, enligt Embarek.

Det skulle alltså i så fall vara en laboratorieanställd i stället för en vanlig invånare eller annan person som har regelbunden kontakt med fladdermöss, säger den danske WHO-toppen.

Hann understryker dock att WHO:s experter inte hittade några direkta bevis för att det ursprungliga covidutbrottet kan kopplas till fladdermusforskning i Wuhan, men däremot att det finns vissa omständigheter som kan tala för teorin borde utredas grundligare.

Efter besöket i Kina sade WHO:s experter att det var ”extremt osannolikt” att smittspridningen kunde kopplas till ett labb i Wuhan.