Radar · Inrikes

Antalet covid-fall fortsätter öka

Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, deltar vid dagens myndighetsgemensamma pressträff om coronapandemiläget.

Antalet fall av covid-19 ökar såväl globalt som i Sverige, konstaterar Folkhälsomyndigheten på dagens pressträff.

Ökningen i världen är framför allt stor i Nord- och Sydamerika. Även i Europa går siffrorna upp, säger Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, under den myndighetsgemensamma presskonferensen.

– Situationen är olika i olika länder i Europa, men ökningen är som störst i södra Europa, säger hon.

Antalet fall ökar även i Sverige.

– Mellan vecka 30 och 31 ökade antalet fall med 33 procent och den så kallade 14-dagarsincidensen ligger nu på 78. Vi har en ökning men den är fortfarande på relativt låga nivåer. Det är i åldersgruppen 20 och 49 år som det ökar allra mest. 77 procent av alla fall är 40 år eller yngre, säger Sara Byfors.

Två förklaringar till det, säger hon, är att vaccinationstäckningen är lägre i dessa grupper samt att dessa grupper troligtvis har fler kontakter, än andra.

– Då ökar risken för smittspridning. Men i de äldre åldersgrupperna är den fortfarande låg.

Däremot har inga nya dödsfall med bekräftad covid-19 rapporterats, meddelar Folkhälsomyndigheten. Därmed har totalt 14 658 smittade personer avlidit i Sverige.

Sammanlagt har 1 109 112 personer i Sverige bekräftats smittade med covid-19.

Hittills har 6 608 479 personer fått minst en dos vaccin mot covid-19, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret. Det motsvarar 80,7 procent av den vuxna befolkningen (18 år och äldre).

Av dessa har 4 714 651 fått två doser, motsvarande 57,6 procent av den vuxna befolkningen.