Radar

Anhöriga till mördad journalist kräver förändringar

Protester skakar Malta efter mordet på journalisten Daphne Caruana Galizia.

Maltas regering bär skuld till att journalisten Daphne Caruana Galizia mördades, konstateras i en oberoende utredning. Anhöriga till den undersökande reportern kräver nu att åtgärder sätts in för att förhindra nya våldsdåd.

Daphne Caruana Galizia var Maltas mest profilerade grävande reporter då hon mördades av en bilbomb utanför sitt hem i byn Bidnija i oktober 2017. Hennes granskningar hade avslöjat statlig korruption på hög nivå, med kopplingar till företagsintressen.

Nu riktar en 457-sidig rapport om fallet kraftig kritik mot den maltesiska regeringen. Den statliga utredningen, som genomförts av tre erfarna jurister, slår fast att mordet hade kunnat förhindras och att en del av ansvaret faller på regeringen som hade skapat ”en atmosfär av straffrihet”. Enligt utredningen genomfördes heller inte tillräckliga åtgärder för att skydda Daphne Caruana Galizias liv.

Den undersökande reporterns son, Andrew Caruana Galizia, säger till IPS att slutsatserna i rapporten ger en viktig upprättelse för familjen.

– Detta trots att det är plågsamt att den slår fast att min mammas död hade kunnat förhindras. Men det allra viktigaste är att man drar lärdom av rapportens slutsatser och ser till att inga fler journalister på Malta behöver gå samma öde till mötes som min mamma, säger Andrew Caruana Galizia.

Uppmärksammat mord

Mordet fick stor uppmärksamhet och satte ljuset på rättssäkerheten i landet och de hot som möter journalister – samt på de kopplingar mellan politiker och affärsintressen som Daphne Caruana Galizia undersökte.

Enligt åklagarna låg en lokal affärsman som hade täta kontakter med högt uppsatta politiker bakom mordet. Han förnekar inblandning, men väntar nu tillsammans med en annan man på att ställas inför rätta.

Landets dåvarande premiärminister Josef Muscat tvingades med tiden att avgå efter att ha anklagats för att ha haft nära kontakter med personer som misstänks ha kopplingar till mordet.

I den nya utredningen betonas att kopplingar mellan politiker och kriminella lett till en situation där förövarna bakom brottet har känt sig uppmuntrade att kunna begå mordet.

Rapporten slår fast att det nu krävs omedelbara insatser för att förhindra att det uppstår för täta band mellan politiker och näringslivsföreträdare – samt ett antal åtgärder för att stärka säkerheten för journalister.

Pressfrihetsgrupper och anhöriga till Daphne Caruana Galizia hade sedan länge krävt en oberoende utredning av omständigheterna kring mordet – och kräver nu att mycket mer görs för att skydda landets journalister.

Landet behöver nya lagar

Jamie Wiseman, vid Internationella pressinstitutet, IPI, menar att det bland annat behövs nya lagar som förbjuder våld mot journalister – samt att det krävs att statliga representanter fördömer alla former av attacker mot medier. Dessutom, menar Jamie Wiseman, bör Malta inrätta en kommitté med representanter för regeringen, medier och civila organisationer, som får i uppgift att stärka skyddet för journalister.

– Om dessa åtgärder genomfördes på ett seriöst sätt så skulle det bli ett viktigt steg på vägen mot att se till att inga fler tragiska mord på journalister inträffar på Malta, säger Jamie Wiseman till IPS.

Mordet på Daphne Caruana Galizia fick mycket stor internationell uppmärksamhet, delvis eftersom Malta är ett EU-land. När det inträffade ansågs Europa vara en av de regioner i världen där säkerheten för journalister var som högst.

Men sedan dess har även flera andra journalister mördats inom EU, däribland Jan Kuciak i Slovakien, och på senare tid har även Giorgos Karaivaz mördats i Grekland och Peter de Vries i Nederländerna.

Aggressivt tonläge från extremhögern

Bedömare är oroade över utvecklingen och menar att den hänger samman med det aggressiva tonläget från politiker och den minskande pressfriheten i länder som Ungern, Polen och Serbien.

I synnerhet när det gäller mordet på Jan Kuciak har pressfrihetsorganisationer betonat att de verbala attacker som offentliga personer riktar mot journalister kan ha fungerat som en pådrivande faktor.

Samtidigt kan den nya utredningen på Malta bli mycket betydelsefull, menar Rob Mahoney, biträdande chef vid Kommittén till skydd för journalister, CPJ. Han menar att budskapet är tydligt till personer som tror att de kan hota, döda eller på andra sätt tysta journalister, utan att riskera straff.

Den nya utredningen bekräftar mycket av det kritiker sagt ända sedan mordet begicks, men pressfrihetsorganisationer understryker samtidigt att Daphne Caruana Galizias anhöriga fortfarande väntar på att mordet helt ska klaras upp.

Hittills har bara en person blivit dömd. Detta sedan en man tidigare i år erkände sin medverkan och dömdes till 15 års fängelse.