Radar · Inrikes

18 döms i stor assistanshärva

22 personer misstänks ha lurat Försäkringskassan och Göteborgs kommun på över 43 miljoner kronor.

18 personer i Västsverige döms för att ha lurat till sig mer än 40 miljoner kronor via ett assistansbolag. 14 av dem får fängelse i mellan tio månader till sju år och sex månader. Fyra döms till villkorlig dom och böter.
De ska också betala skadestånd.

Göteborgs tingsrätt har dömt 18 personer med kopplingar till ett assistansbolag för grova bedrägerier och grova bidragsbrott mot Försäkringskassan och Göteborgs stad. Fyra personer har frikänts helt.

Medgärningsmän har bland annat varit så kallade pappersassistenter som inte utfört något assistans­arbete i verklig mening, utan har lämnat tillbaka utbetalade löner till huvudmännen.

Brottsligheten har pågått under åren 2012–2020 och totalt har mer än 40 miljoner kr utbetalats från Försäkringskassan och Göteborgs stad för fyra brukare.

Behövde inte assistans

Brotten har, i huvudsak, kunnat genomföras genom att brukarna har överdrivit sina behov och därigenom vilselett myndigheterna att bevilja dem ersättning för personlig assistans, trots att de inte haft behov av den.

Den assistansersättning som sedan betalats ut har istället använts till deras levnadskostnader, konsumtion och privata investeringar. En mindre del har också gått till medgärningsmän och till svarta löner till en del av de personer som uppträtt som assistenter men som utfört andra arbetsuppgifter än sådana som omfattas av rätten till personlig assistans. Dessa personer har i stor utsträckning varit fattiga personer från Balkan och Rumänien, varav en del lockats till Sverige i förhoppning om att få uppehålls- och arbetstillstånd.

De har sedan fått arbeta med diverse tjänsteuppgifter för huvudmännen för låga svarta löner plus mat och husrum.

Av de 22 som var åtalade i målet döms 14 till fängelse i mellan tio månader till sju år och sex månader. Fyra döms till villkorlig dom och böter och fyra frikänns. De dömda ska även betala stora belopp i skadestånd.