Radar · Miljö

Tusentals insatser räddar bin runtom i landet

Över 20 000 räddningsinsatser runtom i Sverige har underlättat för mängder av bin de senaste två åren.

Närmare 22000 räddningsinsatser har gjorts för bina runtom i Sverige de två senaste åren. Det är resultatet av Naturskyddsföreningens kampanj Operation: rädda bina. När kampanjen nu startar sitt tredje år ligger fokus på att få bort skadliga bekämpningsmedel.

Så många som 21 896 räddningsinsatser har rapporterats in till Naturskyddsföreningen under de två år som de drivit sin Operation: rädda bina. Det rör sig om allt från att bygga vildbihotell och att göra om delar av gräsmattan till en blommande äng till att handla eko i affären. Nu går Naturskyddsföreningen ett steg ytterligare när det gäller jordbruket och startar en namninsamling för att politikerna ska göra mer för att minska användandet av skadliga bekämpningsmedel.

– När vi nu för tredje året i rad drar igång Operation: rädda bina vill vi bygga vidare på det enorma engagemang som väckts i frågan och ta det till nästa nivå. Ohållbara jordbruksmetoder är ett stort hot mot vilda bin och den biologiska mångfalden. Eko är en del av lösningen och skadliga bekämpningsmedel behöver fasas ut, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Runt en ekologisk gård finns i genomsnitt 30 procent fler arter av växter och djur. En ökad biologisk mångfald innebär också mer mat till bina då det finns större tillgång till blommor.

Ett av de specifika krav som Naturskyddsföreningen ställer på politikerna är att avskaffa den nuvarande bekämpningsmedelsskatten som gynnar användning av farliga bekämpningsmedel. Detta då bekämpningsmedel beskattas per kilo, oavsett hur starka de är. Det innebär i praktiken att det blir billigare att använda starka bekämpningsmedel med större miljöpåverkan.

– Vi vet ännu inte omfattningen av den skada som bekämpningsmedel orsakar bin och andra pollinatörer. Framför allt har vi inte tillräcklig kunskap om hur förekomsten av olika bekämpningsmedel tillsammans påverkar dem. Därför är en av de viktigaste sakerna vi kan göra, för att rädda bina, att sluta använda miljöfarliga bekämpningsmedel i jordbruket och ställa om till ekologiskt, säger Karin Lexén i meddelandet.

Fakta: Naturskyddsföreningens krav till politikerna

Stöd ekologiskt jordbruk och naturbete. Det ekologiska jordbruket bidrar till fler bin, humlor och fjärilar än det oekologiska.
Stoppa användningen av miljöfarliga bekämpningsmedel. Medlen är en bidragande orsak till den dramatiska minskningen av insekter i världen.
Gör bortglömda gräsytor till blommande marker. Bristen på vilda blommor är en av de största orsakerna till att bin och andra pollinerande insekter minskar.
Anta en aktionsplan för bina i varje kommun. Kommuner bör anta aktionsplaner för att gynna bin och andra pollinatörer.
Källa: Naturskyddsföreningen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV