Radar · Miljö

Malmö värd för världskongress för hållbara lokalregeringar

Malmös hållbarhetsarbete har fått erkännande internationellt.

Imorgon, tisdag, börjar världskongressen för hållbarhetsnätverket ICLEI. Årets kongress håll i Malmö, något som kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) ser som en unik möjlighet till att visa upp stadens hållbarhetsarbete.

ICLEI, Local governments for sustainability, är ett globalt nätverk med över 1750 städer och regioner från över 125 länder runtom i världen. Tillsammans för de samman städer och regioner världen över för att skapa strategiska allianser med hållbar stadsutveckling i fokus. Detta, menar Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), är mycket viktigt då det ger städerna en stark röst i världen.

– När FN och EU vill ha städernas röst vänder de sig till ICLEI. Städer kan ofta vara mer progressiva än sina regeringar, och alla städer är unika – men man tampas med liknande problem och har möjlighet att stötta varandra och utbyta tips. Storstäderna står dessutom för majoriteten av utsläppen, så det är avgörande att ha med dem i kampen, säger hon i ett mail till Syre.

Imorgon ska hon hålla såväl invigningstal och senare under dagen också ett tal om vikten av att också få med social hållbarhet i arbetet, något som Malmö stad försöker att ständigt ha med i planerna.

– Vi försöker konstant kombinera de klimatåtgärder som behövs med de socialt hållbara och ekonomiska parametrar som måste finnas med i modellen. Om det renoveras behöver vi se till att hyrorna inte skjuter i höjden så att folk tvingas flytta, om det byggs nytt måste alla Malmöbor kunna ha möjlighet att efterfråga bostäderna. Det jobbar vi med i vår markpolicy exempelvis. Ska man bygga en hel och hållbar stad behöver alla perspektiv på hållbarhet finnas med, säger hon.

Om världen ska leva upp till Parisavtalet så måste mycket av arbetet göras lokalt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Om världen ska leva upp till Parisavtalet så måste mycket av arbetet göras lokalt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S). Foto: Malmö stad.

Chans till att inspirera och inspireras

Att vara värd för kongressen beräknas kosta omkring åtta miljoner, men det är väl värt de pengarna, menar Stjernfeldt Jammeh.

– Värdskapet innebär en unik möjlighet att under ett års tid på flera sätt visa upp stadens bredd av innovativa lösningar inom miljö och stadsutveckling för en global publik, att dela med oss av kunskap och att inspirera andra. Det innebär också möjligheter för staden att ta del av och förädla nya idéer för att accelerera klimat- och hållbarhetsarbetet lokalt. 
 
För en stad som Malmö, med höga klimatambitioner som vill ligga i framkant, är detta viktigt, menar hon.

Kongressen kommer att delas upp i två delar, där ena delen är virtuell och den andra äger rum på plats under 2022.

– Det kommer även att gynna stadens näringsliv, något som är väldigt efterlängtat efter det år som vi har bakom oss, skriver hon.

Uppmärksammad internationellt

Malmö fått en hel del internationellt erkännande för sitt hållbarhetsarbete. Syre skrev tidigare i år om hur Malmö inspirerat Londons arbete med grönytefaktorer.

Katrin Stjernfeldt Jammeh lyfter också fram området Hyllie, ett av de områden där det byggs som mest.

– I samband med expansionen av Hyllie slog vi fast ett ”klimatkontrakt” med bland annat Eon, VA Syd, privata fastighetsägare och byggherrar om visionen att göra platsen till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och bli en global förebild för hållbar stadsutveckling. Fler sådana uppslag har kommit därefter, den senaste heter Lokal färdplan Malmö och är ett klimat-initiativ av 150 olika byggaktörer, säger hon.

Vad har ni själva fått med er för inspiration från andra städer och finns det punkter i Malmös hållbarhetsarbete som ni vill förbättra/utveckla?

– Framförallt vetskapen om att om världen ska leva upp till Parisavtalet så måste mycket av arbetet göras lokalt, samt hur mycket kraft det finns i städerna att faktiskt göra det.

– Vår största utmaning framåt är att fortsätta kombinera de klimatåtgärder som behövs med de socialt hållbara och ekonomiska parametrar som måste finnas med i modellen för att lyckas bygga Malmö helt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV