Radar · Integritet

Drogtestning ökar i arbetslivet – allt fler åker fast

Drogtesterna började en gång i tiden på kärnkraftverken.

Drogtester på arbetsplatser har ökat lavinartat senaste åren. Även andelen som fastnar i testerna ökar. De senaste två åren har det varit 30–40 procent fler drogpositiva prov än i början av 2010-talet, visar en ny forskningsrapport.

Resultat från drogtestning i arbetslivet visar att den otillåtna användningen av droger ökar kraftigt – till historiskt höga nivåer. De senaste åren har det varit ungefär 30-40 procent fler drogpositiva prov än i början av 2010-talet, i genomsnitt vart tjugonde urinprov, det visar en ny studie som uppmärksammas i Läkartidningen.

− Vi ser nu de högsta nivåerna som någonsin har uppmätts, säger Anders Helander, sjukhuskemist och forskare i klinisk farmakologi och klinisk kemi, till Arbetsvärlden.

Under 1993–2009 testade i genomsnitt 2,5 procent av urinproven från arbetslivet positivt för en eller flera drogsubstanser. Under 2010–2014 var andelen drogpositiva prov 3,4–4,1 procent, och de senaste åren har det ökat ytterligare till 5,6 respektive 5,2 procent, skriver forskarna i sin rapport

Samtidigt har drogtestning i arbetslivet ökat stadigt från starten 1993 och mer än fyrdubblats.

Från: KI-studien i Läkartidningen
Från: KI-studien i Läkartidningen.

Nedgång under pandemin

Andelen positiva prov för cannabis, opiater, kokain och tramadol minskade 2020 jämfört med året före, vilket sannolikt kan kopplas till coronapandemin då droger blev mer svårtillgängliga under pandemin, enligt forskarna. Men för amfetamin och MDMA (ecstasy) fortsatte dock ökningen.

Nästan samtliga beställningar av drogtestning från arbetsgivare handlar om cannabis, amfetaminer, opioider och kokain. Testning av bensodiazepiner har ökat från 45 procent av alla prov 2010 till nästan 90 procent 2020.