Glöd · Syrepanelen

Panelen – om psykoaktiva svampar mot psykisk ohälsa

Psilocybinsvampar – kan de användas inom psykiatrin för att lindra psykisk ohälsa? Svenska forskare ska undersöka den frågan och Syres panel berättar om sina tankar.

I dagarna har Vetenskapsrådet givit 3,6 miljoner till Karolinska institutet för att studera hur psilocybin, det aktiva ämnet i magiska svampar, kan användas för att behandla depressioner. Det forskas på andra psykedeliska och psykoaktiva medel internationellt. Sverige har ju annars en sträng drogpolitik. Är det här en bra utveckling?

Depression är en allvarlig och i värsta fall dödlig sjukdom som drabbar många, men det är tyvärr inte alla som söker den hjälp de behöver. Det är utmärkt att det forskas både på bättre medicin och på andra behandlingar. Det är också viktigt att få bort det skadliga stigmat mot människor som tar medicin mot psykisk ohälsa. Det borde vara lika självklart att ta medicin mot depression när man behöver det som att ta allergipiller under pollensäsongen. Det är bra att man forskar fram nya mediciner!

Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden

Fler plåster, bandage och korta ohållbara lösningar är inte vägen fram. Framtidsjorden är ett internationellt nätverk som inte i första hand jobbar med lindring utan med avgörande och långsiktiga aktioner för att undanröja orsaker till fattigdom, utanförskap och diskriminering.

Samma prioritering bör gälla för samhället, till exempel klimatångest – som växer särskilt bland unga – ska inte behandlas med farmaceutiska droger utan genom politisk och samhällelig transformation. Vi tror inte på quick fixes.

Gunnel Malm, 73 år, klimat- och miljöengagerad feminist

Svår fråga … men allt som kan hjälpa människor med svår depression. där inget annat hjälper, borde vara okej att studera. Givetvis utan djurförsök och givetvis under sträng kontroll.

Tove Ahlström, 44 år, vd, tankesmedjan Global utmaning

Psykiska ohälsa är en stor och växande problematik i samhället. Den här forskningen har ingenting med droganvändning att göra, utan syftar till att råda bot på samhällsproblemet. 3,6 miljoner är förhållandevis lite finansiering i relation till hur stor problematiken faktiskt är. Det finns forskning som visar att psilocybin kan vara en effektiv behandling för patienter som lider av allvarlig depression och har även andra indikationer för behandling av psykiska sjukdomar såsom PTSD, alkoholmissbruk och anorexia nervosa. Kliniska prövningar från John Hopkins university visar att effekten var ungefär fyra gånger större än för traditionella antidepressiva läkemedel på marknaden. Jag ser detta initiativ som ett positivt steg i rätt riktning. 

Robin Zachari, 38 år, kanslichef, Skiftet

Vetenskap och beprövad erfarenhet ska ledsaga behandling av psykisk ohälsa. Psilocybin och  andra psykedeliska substanser ska utforskas, om de enligt  vetenskapen, har potential som behandlingsform. Det verkar de ha enligt en rad olika studier och då är det rimligt att staten finansierar sådan forskning. Moralistiska och flummiga uppfattningar om vad som är ”knark” eller inte hör inte hemma i viktiga saker som kampen mot psykisk ohälsa.