Radar · Migration

84 miljoner människor på flykt i världen

Bild från ett flyktingläger i Cypern.

Antalet människor som är på flykt i världen ökade under det första halvåret 2021 med omkring två miljoner jämfört med årsskiftet, uppger FN:s flyktingorgan UNHCR.

Totalt uppskattas mer än 84 miljoner människor vara på flykt på grund av bland annat krig, konflikt och förföljelse. Andra faktorer som bidragit är pandemin och klimatförändringarnas effekter, så som extremt väder.

Enligt UNHCR är det stora antalet människor som tvingats på flykt i sina hemländer som har varit den drivande faktorn bakom ökningen under den första halvan av året.

– Det internationella samfundet har misslyckats med att förebygga våld, förföljelse och brott mot mänskliga rättigheter, vilket fortsatt tvingar folk från sina hem, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.