Radar · Basinkomst

Billigt att införa basinkomst åt kvinnor i fattiga länder 

Indien är ett av de länder där det finns många fattiga kvinnor, som skulle kunna bli hjälpta av basinkomst, enligt UNDP.

Fattiga länder skulle kunna införa en tillfällig basinkomst åt kvinnor till en väldigt låg kostnad. På så vis skulle den ökade ojämlikheten mellan könen som uppstått under pandemin kunna minska. Det menar FN:s utvecklingsprogram UNDP i en ny rapport.

Många kvinnor i fattiga länder jobbar inom yrken som har drabbats hårt av nedstängningar under pandemin. Det handlar bland annat om jobb på hotell, restauranger, små företag och gatuförsäljare. För att dessa ska ha möjlighet att överleva anser UNDP att länderna borde införa en tillfällig basinkomst för kvinnor.

– Den skulle kompensera dem för deras förlorade jobb, men också vara ett tillfälligt instrument som kan stärka kvinnans självständighet och maktbalansen i hushållet, säger Eduardo Ortiz-Juarez, ekonom på UNDP, som har varit med och tagit fram rapporten.

Eduardo Ortiz-Juarez, ekonom på UNDP, har tagit fram rapporten om basinkomst för kvinnor tillsammans med två andra medförfattare
Eduardo Ortiz-Juarez, ekonom på UNDP, har tagit fram rapporten om basinkomst för kvinnor tillsammans med två andra medförfattare. Foto: Privat

Kostnaden för att införa basinkomst åt de allra fattigaste kvinnorna skulle vara relativt låg, anser han. Det skulle bara behövas 0,07 procent av BNP, räknat på ett genomsnitt av vad de fattiga ländernas BNP, för att en del av de basala behoven skulle tillfredsställas för 613 miljoner fattiga kvinnor i arbetsför ålder. Då har man räknat på en basinkomst som skulle ligga på 58 dollar i månaden (lite mindre än 500 kronor) för invånarna i de allra fattigaste länderna, men där dollarn också är anpassad efter köpkraften i det landet. För att nå alla de 2 miljarder kvinnor i arbetsför ålder som lever i dessa länder krävs 0,31 procent av BNP.

Basinkomsten skulle vara tillfällig och ges i kanske sex, nio månader, men rapportförfattarna vill även lyfta frågan om att införa en permanent basinkomst. De anser att det behövs diskuteras hur en sådan skulle kunna finansieras, och vart pengarna skulle kunna tas ifrån, till exempel skatteflykt, skatt på koldioxid, förmögenhet, arv och finansiella transaktioner. Om ett land uppger att det vill införa en tillfällig basinkomst skulle UNDP kunna stötta landet i utformningen och tillämpningen av detta system, uppger Eduardo Ortiz-Juarez.