Glöd · Ledare

Morgan, tron och drogerna

Du Morgan, nu vill även Norges regering införa den reform som räddat tusentals liv i Portugal och gjort det lättare att hjälpa människor med problem. Vore inte det något för Sverige?

– Nej!

Men vi har ju EU:s högsta dödlighet. Då är det väl bra att lära av dem som fått ner den?

– Nej!!

Men vi kan väl i alla fall utreda det så som socialutskottet i riksdagen och Folkhälsomyndigheten vill?

– Nej!!!

Varför då?

– Jag tror inte på det.

Okej, men om du bygger nejet på en tro är det väl ändå bra att utreda för att veta bättre?

– Jo men jag tro … ehhe … menar på att det nog inte blir bra.

Men hur ska vi göra då för att få ner dödligheten?

– Vi gör som vi alltid gjort, så som Bejerot sagt till oss. 

Se originalintervjun i Agenda. 

Det är inte första gången Morgan Johansson väljer att förlita sig på sin tro istället för vetenskapen. 2002 sa han som nytillträdd hälsominister att om tio år (alltså 2012) skulle Sverige vara narkotikafritt. Hur de skulle klara det? Genom att fortsätta som de hade gjort och låta den restriktiva narkotikapolitiken ligga fast.