Radar · Inrikes

Nya pandemilagen nu i kraft

Den nya pandemilagen ger regeringen större befogenheter att reglera, stänga eller begränsa demonstrationsfriheten, köpcentrum, gym, biografer och tunnelbanan.

I går fördes den nya pandemilagen i kraft och ger Sveriges regering stora maktbefogenheter att besluta om fler åtgärder för att minska smittspridningen av corona i samhället.

Regeringen får med den nya pandemilagen utökade möjligheter att begränsa människors användning av allmän plats och kan ”begränsa hur stora sällskap som får samlas på allmän plats”.

Enligt många kritiker har riksdagen därmed nu gett regeringen maktbefogenheter att inskränkningar och begränsa våra möjligheterna att framföra åsikter och delta i det demokratiska samtalet genom demonstrationer och allmänna sammankomster.

Agnes Wold är professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet, ifrågasätter vilken effekten på smittspridningen den nya lagen ger. Och varnar för den makt som regeringen nu fått och menar att det i slutändan kan leda till fler inskränkningar i yttrandefriheten och att man har har lyft på en spärr för att införa flera nya lagar.

– Det är väldigt farligt att ge politiker redskap att göra något som då inte har någon som helst precision, Agnes Wold, till Expressen.

• Läs om JO kritik den nya pandemilagen: JO avvisar förslag till pandemilag