Radar · Inrikes

Män som slår söker allt oftare hjälp på lokal nivå

Sedan coronapandemin bröt ut har allt fler män som slår sina partners sökt hjälp i Gävle.

Under coronapandemin har allt fler män som slår sina partners sökt hjälp, åtminstone hos krisorganisationen Stickan som är verksamma i Gävle. 

Som flertalet medier redan rapporterat har våld i nära relationer ökat under coronapandemin som en följd av att människor blivit mer isolerade.

Siffror från Brottsförebyggande rådet (Brå) har också visat att antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor har ökat med fyra procent första halvåret 2020 jämfört med året innan.

Samtidigt finns det uppgifter som pekar på att fler män som utövar våld mot sina närmaste nu också söker hjälp i högre utsträckning, åtminstone på lokal nivå. Ett exempel är krisorganisationen Stickan i Gävle, dit många män söker sig.

Johan Pliakas, samtalsterapeut på Stickan, förklarar att verksamheten alltid har mycket att göra men att trycket har ökat under coronapandemin.

– Vi märker också av corona i våra samtal med männen, för vissa har det blivit lugnare nu, och för andra värre, säger han till SVT Gävleborg.